Prozor Rješenje o promjeni školarine nalazi se u modulu Studiji i studenti, izborniku Upis godine, podizborniku Rješenja vezana uz upis godine.

Važno!

Iznosi u rješenjima o promjeni školarine s datumom rješenja do 1.1.2023. su iznosi u kunama, a od 1.1.2023. u eurima.


Rješenje o promjeni školarine se evidentira kada se želi promijeniti iznos školarine za pojedinog studenta u odnosu na iznos školarine koju bi student trebao plaćati prema podacima u prozoru Školarina na visokom učilištu (izbornik Ustanova).
Na ovoj stranici nalazi se:
 

Prilikom evidencije upisnog lista kroz aplikaciju ili putem Studomata, studenta se zadužuje za iznos školarine definiran u prozoru Školarina na visokom učilištu, a broj zaduženja ovisi o odabranom broju rata za otplatu školarine. Studentu se to zaduženje, ukoliko je to potrebno, može promijeniti tako da se evidentira rješenje o promjeni školarine, pri čemu vrsta promjene može biti smanjenje ili uvećanje školarine.


Slika 1. prikazuje evidentirano rješenje o promjeni školarine gdje je promjena smanjenje iznosa školarine.Slika 1. Prozor Rješenje o promjeni školarine

Podaci u prozoru

Visoko učilište – šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad

Student – JMBAG, ime i prezime studenta za kojeg se evidentira rješenje o promjeni školarine

Akademska godina, Nastavna godina – akademska i nastavna godina za koju se evidentira rješenje o promjeni školarine

Studij paralelni – podatak o tome da li je studij za kojeg se evidentira rješenje paralelan ili nije. Ukoliko student na visokom učilištu ima upisano više studija, prvi studij nije paralelan, dok su sljedeći studiji redom prvi paralelan studij, drugi paralelan studij itd. Ovaj podatak potrebno je evidentirati kako bi se znalo na koji se studij odnosi rješenje o promjeni školarine.

Datum rješenja – datum evidencije rješenja. Postavlja se na trenutni datum, a po potrebi ga je moguće izmijeniti.

Razlog promjene školarine – šifra i opis razloga promjene školarine. Potrebno je odabrati jednu od vrijednosti iz kataloga Razlog promjene školarine.

Broj rješenja – broj (urudžbeni broj) dokumenta izdanog na visokom učilištu na temelju kojeg je studentu promijenjen iznos školarine

Generirani broj rješenja – ovaj broj jedinstven je za rješenje na nekom visokom učilištu, a dodjeljuje ga sustav. Služi za lakše pretraživanje i referenciranje na rješenje o promjeni školarine.

Opis rješenja – ponekad razlog promjene školarine ne opisuje dovoljno dobro situaciju zbog koje se rješenje evidentira, pa se ovdje može navesti slobodan tekst koji to pobliže opisuje

Vrsta promjene – vrsta promjene može biti smanjenje ili uvećanje

Iznos promjene – iznos promjene školarine

Ako se radi o smanjenju školarine, iznos promjene je broj manji od 0.
Ako se radi o uvećanju školarine, iznos promjene je broj veći od 0.

Šifra transakcije, Vrsta transakcije, Datum transakcije

Evidencijom rješenja o smanjenju školarine nastaje vrsta transakcije odobrenje, pri čemu je datum transakcije jednak datumu rješenja o promjeni školarine (Slika 1).

Ako se evidentira rješenje o uvećanju školarine, nastaje vrsta transakcije zaduženje (Slika 2). Iznos uvećanja se ravnomjerno raspodjeljuje na datume dospijeća nepodmirenih rata, odnosno broj kreiranih zaduženja ovisi o broju rata u kojima student otplaćuje školarinu.

Nastale transakcije prikazuju se u donjem okviru prozora Rješenje o promjeni školarine, kao i u prozoru Evidencija školarine (izbornik Upis godine) koji sadrži podatke o školarinama studenata.

Evidencija rješenja

Evidencija rješenja započinjem pokretanjem akcije unosa.


Polja koja se obavezno moraju ispuniti su sljedeća:

 • Visoko učilište - prilikom unosa ponudi se šifra i naziv visokog učilišta s kojim osoba radi

 • Student - unijeti JMBAG studenta za kojeg se evidentira rješenje o promjeni školarine

 • Akademska godina, Nastavna godina - ponudi se akademska i nastavna godina posljednjeg upisa

 • Studij paralelni - unijeti podatak o tome da li je studij za kojeg se evidentira rješenje paralelan

 • Datum rješenja - automatski se ponudi trenutni datum, ali se može upisati bilo koji drugi datum

 • Razlog promjene školarine - unijeti šifru razloga promjene školarine ili prenijeti ju iz pomoćne tablice Lista-Vrsta promjene školarine

 • Vrsta promjene - odabrati vrijednost smanjenje ili uvećanje

 • Iznos promjene - potrebno je upisati iznos promjene školarine. Ukoliko se radi o smanjenju, potrebno je upisati broj manji od 0, npr. -2000.

Nakon unosa podataka u gornjem okviru, potrebno je potvrditi akciju unosa, te se u donjem dijelu prozora prikazuje transakcija/e nastala/e evidencijom rješenja.Postupak smanjenja školarine za studenta detaljno je opisan u dijelu uputa Rješenje o promjeni školarine  Smanjenje školarine.
Postupak uvećanja školarine za studenta detaljno je opisan u dijelu uputa Rješenje o promjeni školarine   Uvećanje školarine.


Prilikom unosa potrebno je pripaziti na određena ograničenja:

 • Ne može se evidentirati odobrenje u većem iznosu od zaduženja.
 • Rješenje se može evidentirati samo za posljednji upisni list.
 • Ako se radi o smanjenju školarine, iznos promjene je broj manji od 0.
 • Ako se radi o uvećanju školarine, iznos promjene je broj veći od 0.

Za smanjenje školarine koju se želi platiti u više rata, potrebno je evidentirati više (onoliko koliko je rata) rješenja o promjeni školarine. Datumi dospijeća rješenja moraju odgovarati datumu dospijeća pojedine rate.

Za povećanje školarine u više rata dovoljno je evidentirati jedno rješenje, povećanje će se raspodijeliti na postojeće neuplaćene rate.

Brisanje rješenja

Brisanje rješenja obavlja se akcijom brisanja. Potrebno je označiti gornji okvir prozora Rješenje o promjeni školarine i pokrenuti akciju brisanja, te odgovoriti da se želi obrisati prikazani zapis. 

Brisanje rješenja o promjeni školarine povlači storniranje transakcija (odobrenja ili zaduženja) nastalih evidencijom rješenja.


Slika 2. prikazuje podatke u prozoru Evidencija školarine (izbornik Upis godine) nakon što je obrisano prethodno evidentirano rješenje o smanjenju školarine. Transakcija odobrenje nastala evidencijom rješenja se stornirala, a komentar storna je Brisanje rješenja. Stornirane transakcije se u listi pojavljuju obojane plavom bojom.


Slika 2. Prozor Evidencija školarine nakon brisanja rješenja o smanjenju školarine
 • No labels