Kroz opciju Rješenje o ponovnom upisu predmeta evidentira se rješenje prema kojem student ponovno upisuje neki predmet. Opcija se pokreće odabirom izbornika Upis godine, zatim opcije Rješenja vezana uz upis godine, te na kraju odabirom podopcije Rješenje o ponovnom upisu predmeta.
Na ovoj stranici nalazi se:
 
Rješenje o ponovnom upisu predmeta se evidentira samo za studije s modelom Upis predmeta prema preduvjetima kada se želi nekom studentu koji je dosegao dozvoljeni broj upisa nekog predmeta (uključujući prvi upis) omogućiti da ponovno upiše dani predmet na Studomatu ili kroz modul Studiji i studenti. Evidentirano rješenje o ponovnom upisu omogućuje upis predmeta neovisno o Parametrima studija u akademskoj godini. Ako postoji evidentirano rješenje, student će moći upisivati predmet dokle god mu se ne obriše Rješenje. 

Ukoliko nije evidentirano Rješenje o ponovnom upisu predmeta, a student treba ponovo upisati predmet za kojeg je iskoristio dozvoljeni broj upisa predmeta, na Studomatu će se prikazati poruka: "Ne možete obaviti upis iz sljedećeg (sljedećih razloga): - prekoračen je dozvoljeni broj upisa predmeta. Javite se u Vašu studentsku referadu". Kroz modul Studiji i studenti će se prikazati upozorenje: "Upis predmeta (šifra i naziv predmeta) nije dozvoljena zbog prekoračenja dozvoljenog broja upisa predmeta (2). Student bi, uključujući i ovaj upis, predmet upisao 3 puta. Dozvoljeni broj upisa predmeta za studenta može se povećati Rješenjem o ponovnom upisu predmeta".

Dozvoljeni broj upisa predmeta (uključujući prvi upis) na nekom studiju u određenoj akademskoj godini evidentira se u prozoru Parametri studija u akademskoj godini .Slika 1. Pregled prozora opcije


Podaci u prozoru

Visoko učilište - šifra i naziv visokog učilišta s kojim osoba radi

Student - JMBAG, ime i prezime studenta

Predmet - šifra, kratica i naziv predmeta za koji se želi evidentirati rješenje o ponovnom upisu predmeta

Datum rješenja - datum evidencije rješenja

Broj rješenja - broj „papirnatog" rješenja ako postoji. Broj rješenja je jedinstven za neko visoko učilište, tj. na nekom visokom učilištu ne mogu postojati dva rješenja o ponovnom upisu predmeta s istim brojem rješenja.

Generirani broj rješenja - broj jedinstven za rješenje o ponovnom upisu predmeta dodijeljen od strane sustava. Služi za lakše pretraživanje i referenciranje na Rješenje o ponovnom upisu predmeta.

Komentar - slobodan komentar uz rješenje


Evidencija rješenja

Evidencija Rješenja o ponovnom upisu predmeta započinje pokretanjem akcije unosa:

  • Visoko učilište - ponudi se šifra i naziv visokog učilišta s kojim osoba radi

  • Student - JMBAG studenta za kojeg se evidentira rješenje

  • Predmet - šifra predmeta za koji se želi izdati rješenje

  • Datum rješenja - ponudi se datum evidencije rješenja, ali ga je moguće izmijeniti

  • Broj rješenja i komentar su opcionalna polja, te ih nije nužno ispuniti da bi se akcija mogla potvrditi

Nakon unosa potrebnih podataka potrebno je potvrditi akciju unosa.
  • No labels