Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Novi paralelni studij može biti i novi Studentov studij na visokom učilištu ali može biti i nastavak prethodno započetog studija na visokom učilištu. Prilikom evidencije novog paralelnog studija dobije se pitanje je li to nastavak prethodno započetog studija ili je to novi studij i u skladu s time se evidentira novi zapis u Studentov studij na visokom učilištu.

GlavniStudent ostvaruje studentska prava na nadležnom visokom učilištu na studiju koji mu je glavni studij (ima vrijednost u ovom polju postavljenu na Da). Ukoliko student na istom visokom učilištu ima upisano više studija, prvi upisani studij bit će automatski postavljen kao glavni studij.
Glavni studij može se promijeniti izdavanjem Rješenja o promjeni glavnog studija (izbornik Upis godine Image Modified podizbornik Rješenja vezana uz upis godine).

Info
Ovaj parametar više nije važan jer se studentska prava računaju u ISSP-u, a ne u ISVU sustavu.


Zaključen – Polje je popunjeno ukoliko je student prestao studirati. Može poprimiti vrijednosti:

...