Prozor Studentov studij na visokom učilištu nam služi za pregled i evidenciju  razine i rednog broja studija, a obzirom na  pravilnik o participiranju studenata,  u prozoru  je moguće jasnije evidentirati za studenta, ukoliko postoji više studija, kojem rednom broju studija pripada određena razina studija.

Primjerice prema participiranju iz programskih ugovora redoviti studenti ne plaćaju samo prilikom prvog upisa redovitog studija na istoj razini studija. Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija plaćaju punu participaciju, ali subvenciju mogu steći ako pri upisu u narednu akademsku godinu steknu određeni broj bodova.

Ukoliko u ovom prozoru nisu točno evidentirani podaci, participaciju neće biti moguće izračunati ispravno.

Slika 1. Studentov studij na visokom učilištu


Gornji okvir sadrži identične podatke kao i gornji okvir prozora Student na visokom učilištu, ovdje podatke nije moguće unositi već samo dohvaćati. Podaci u prozoru su preslika podataka koji su ranije definirani na upisnom listu i ovdje podatke nije moguće mijenjati.

Donji okvir sadrži podatke o:

Redni broj studija - redni broj se unosi onim redosljedom kojim student upisuje studije. Dohvatom podataka o studentu se automatski nudi prvi upisani studij.

Razina studija - iz padajućeg izbornika se odabire odgovarajuća razina studija.

Datum upisa na studij - unosi se točan datum upisa na svaki studij za studenta zbog računanja prava na participaciju.

Akademska godina upisa na studij - unosi se godina upisa na svaki studij za studenta zbog računanja prava na participaciju.

Ranije subvencioniran semestara temeljem PU - Studentima koji su ranije studirali na drugim učilištima, na istoj razini studija, i tamo bili subvencionirani temeljem programskih ugovora, i sada kao prelaznici studiraju na drugom VU, te semestre treba uzeti u obzir prilikom izračuna iznosa participacije temeljem programskih ugovora. U ovom polju se, za redni broj studija na razini studija, evidentira broj semestara koje je student već drugdje bio subvencioniran temeljem programskih ugovora, i taj se broj semestara zbraja sa semestrima koje je subvencioniran na VU na kojem trenutno studira. Ukupni zbroj koji se koristi u izračunu iznosa participacije se prikazuje u prozoru Izračun participacije studenta u akademskoj godini, u podatku "Broj subvencioniranih godina".  • No labels