Prozor Rješenje o promjeni glavnog studija nalazi se u modulu Studiji i studenti, u izborniku Upis godine, podizborniku Rješenja vezana uz upis godine.

Prozor Rješenje o promjeni glavnog studija sadrži podatke o promjenama glavnog studija studenata i služi za promjenu glavnog studija studenta.

Izmjena vrijednosti u polju Glavni na upisnom listu studenta (prozor Upis godine na visokom učilištu) nakon evidencije ovog rješenja, može se vidjeti na slikama u dijelu uputa Upis diplomskog studija.

Ukoliko je student upisao više studija na istom visokom učilištu (paralelni studiji), jedan od tih paralelnih studija je studentu glavni studij.
 
Na ovoj stranici nalazi se:
 Slika 1. Pregled prozora opcije

Podaci u prozoru

Visoko učilište - šifra i naziv visokog na kojem student ima upisni list

Student - matični broj, ime i prezime studenta za kojeg se evidentira Rješenje o promjeni glavnog studija


Stari glavni studij

Paralelni studij - vrijednost u polju Paralelni studij koja je navedena uz trenutni glavni studij (evidencijom rješenja postat će "stari" glavni studij)

Glavni studij - podatak o tome da li je stari studij, glavni studij temeljem kojeg student ostvaruje pravo na studentsku prehranu. U ovom polju postavit će se vrijednost "Ne", jer evidencijom rješenja, navedeni studij neće više biti glavni.

Upisani smjerovi - naziv starog glavnog studija


Novi glavni studij

Paralelni studij - vrijednost u polju Paralelni studij za studij koji će postati "novi" glavni studij

Glavni studij - podatak o tome da li je novi studij, glavni studij.

Upisani smjerovi - naziv novog glavnog studija.


Podaci o rješenju

Datum rješenja - datum evidencije rješenja (datum promjene glavnog studija). Postavlja se na trenutni datum.

Broj rješenja - broj „papirnatog“ rješenja, odluke kojom se studentu odobrava promjena glavnog studija tj. studija na kojem ostvaruje prava na prehranu. Taj broj je jedinstven na visokom učilištu.

Generirani broj rješenja - jedinstveni broj rješenja kojeg generira sustav

Razlog promjene - razlog može biti  Završio studij ili Rješenje o promjeni glavnog studija

Napomena - napomena uz rješenje

Evidencija rješenja o promjeni glavnog studija

Evidencija započinjem pokretanjem akcije unosa.

Polja koja se obavezno moraju ispuniti su sljedeća:

  • Student - JMBAG studenta za kojeg se evidentira rješenje
  • Stari glavni studij - Paralelan studij: navodi se vrijednost u polju Paralelan studij koju ima trenutni glavni studij
  • Novi glavni studij - Paralelan studij: vrijednost u polju Paralelan studij koja je navedena uz studij za koji se želi da postane glavnim studijem

  • Datum rješenja - automatski je ponuđen današnji datum, ali može se upisati bilo koji datum.


Rješenje o promjeni glavnog studija može nastati na dva načina:

  • Evidencijom rješenja o promjeni glavnog studija u ovom prozoru

  • Ukoliko student studira na dva paralelna studija i završi glavni studij, sustav će sam korisnika pitati želi li da drugi studij, koji dosad nije bio glavni, postane onaj preko kojeg će student ostvarivati svoja studentska prava.


Kroz ovaj prozor mogu se evidentirati rješenja o promjeni glavnog studija i pregledavati sve promjene glavnog studija studenta bez obzira na način na koji se promjena dogodila.

Prije evidencije zapisa u prozoru Rješenje o promjeni glavnog studija, stari studij mora biti glavni studij studenta. Koji studij je trenutno glavni studij, može se provjeriti u prozoru  Upis godine na visokom učilištu.

Evidencija rješenja o promjeni glavnog studija je nepovratna operacija, što znači da brisanje zapisa nije dozvoljeno. Vraćanje inicijalnog stanja se obavlja evidencijom novog rješenja.
  • No labels