Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Za razliku od opcije Rješenje o promjeni temelja financiranja studija u kojoj se pri unosu podatka definiraju promjene koje se odnose na sljedeći upisni list koji još nije evidentiran, kroz opciju Rješenje o promjeni trenutnog temelja financiranja studija evidentiraju se promjene temelja financiranja na postojećem upisnom listu.

 


Image RemovedImage Added
Slika 1. Podaci u prozoru Rješenje o promjeni trenutnog temelja financiranja studija

...

Evidencija rješenja 

  • pokrenuti akciju unosa (Image Removed)
  • unijeti odgovarajuću vrijednost u polje Paralelan studij i nakon toga unijeti JMBAG studenta

...

  • potvrditi unos (Image Removed) nakon čega je potrebno unijeti novi temelj financiranja, broj rješenja (opcionalno) i po potrebi izmijeniti datum rješenja

...

...

  • nakon potvrde unosa (Image Removed), u donjem okviru se prikazuju podaci o studiju na kojeg se odnosi evidentirano rješenje.  

...Note
Brisanjem se temelj financiranja na upisnom listu na kojeg se odnosi rješenje vraća na prethodnu vrijednost.

...