Pomoću opcije Upis godine studenti putem Studomata mogu obaviti:

  • Upis godine i odabir smjera
  • Upis pada godine
  • Upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine (parcijala)
  • Upis izbornih predmeta
  • Ponovni upis predmeta na zahtjevSlika 1. Izgled izbornika Upis godine
  • No labels