Upis godine

U ovom dijelu uputa prikazan je postupak upisa godine:

 • za studente koji studiraju na studijima s modelom studiranja Prema nastavnom programu
 • za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine i studiraju na studijima s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima.
Na ovoj stranici:

Prozor Upis godine omogućava studentima upis godine putem Studomata. Upis godine za studente prve godine koji se upisuju prvi put (brucoši) ne razlikuje se od upisa godine za studente koji upisuju višu godinu. Nakon odabira opcije Upis godine otvara se prozor Upis godine > Izbor studija kroz koji student odabire koji će studij ili smjer upisati.

Slika 1. Prozor Upis godine > Izbor studija

Pri odabiru studija, ako postoji zabrana upisa godine za studenta na VU ili tom studiju, student će se prebaciti na početnu stranicu sa obavijesti kao na Slici 1.a.

Slika 1.a Obavijest u slučaju da student ima aktivnu zabranu 

Prilikom upisa godine, određeni osobni podaci moraju biti evidentirani. Ukoliko ti podaci nisu uneseni, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti upisa godine radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student mora navesti tražene podatke da bi nastavio s upisom godine.

Potrebni osobni podaci za obavljanje upisa godine detaljno su opisani u poglavlju Unos osobnih podataka u sklopu upisa godine.


Slika 2. Obavijest


Nakon evidencije osobnih podataka potrebno je ponovo odabrati opciju Upis godine.


Odabir smjera

Nakon odabira studija, student može vidjeti osnovne podatke vezane uz prikazani studij, te smjerove (ukoliko postoje) koje može pregledati i odabrati za upis.

Student može odabrati opciju Upiši, ili opciju Odaberi predmete. Također je moguće odabrati broj rata za plaćanje školarine odabirom željenog broja rata iz padajućeg izbornika te odabirom opcije PostaviPretpostavljena vrijednost za broj rata je jedan, te ju je moguće promijeniti ako se na visokom učilištu školarina može platiti u više rata.

Odabran broj rata nakon što je obavljen upis nije moguće promijeniti putem Studomata, već se student mora javiti studentskoj referadi radi izmjene broja rata.

Slika 3. Pregled podataka o studiju


Nakon odabira opcije Odaberi predmete otvara se prozor za prikazom opcija za odabir obaveznih i izbornih predmeta.


Slika 4. Pregled obveznih i izbornih predmeta


Nakon odabira opcije Odaberi za obavezne predmete omogućen je pregled podataka o obaveznim predmetima koje će student upisati u sljedećoj nastavnoj godini.


Slika 5. Pregled obaveznih predmeta


Pri upisu godine na Studomatu, automatski se nude izborni predmeti samo za zimski semestar. Upis izbornih predmeta za ljetni semestar može se obaviti zajedno s upisom godine ili bilo kada kasnije.

Visoka učilišta definiraju kada će se na Studomatu obavljati upis izbornih predmeta za ljetni semestar. Upis izbornih predmeta za ljetni semestar objašnjen je na stranici uputa Upis izbornih predmeta.


Nakon odabira opcije Odaberi za izborne predmete ili izborne grupe omogućen je pregled podataka o izbornim predmetima koje će student upisati u sljedećoj nastavnoj godini.

Na ekranu su prikazani podaci o:

 • Pravilu izbornih predmeta koje se mora zadovoljiti, broju predmeta, sati ili ECTS bodova koje student mora upisati
 • Broju sati, predmeta ili ECTS bodova koje je student upisao
 • Predmetima koje je moguće odabrati
  • Naziv predmeta
  • Broj sati predavanja
  • Broj sati vježbi
  • ECTS bodovi za predmet, ako su navedeni


Za odabir određenog izbornog predmeta potrebno je označiti opciju Upisati pored predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega. Polja crvene boje označavaju predmete koje nije moguće odabrati.


Slika 6. Pregled izbornih predmeta


Nakon odabira izbornih predmeta, omogućen je upis godine. Potrebno je odabrati opciju Povratak na popis vrsta predmeta i vratiti se na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi, odabirom opcije Povratak na popis studija.


Slika 7. Povratak na popis studija


Sad je moguće obaviti upis godine odabirom opcije Upiši. Ako prema nastavnom programu student ne treba upisivati izborne predmete, nakon odabira opcije Upis godine omogućen mu je upis godine, te je moguće odmah odabrati opciju Upiši.


Slika 8. Opcija Upiši


Ako student koji upisuje višu nastavnu godinu nije zadovoljio neko pravilo iz prethodne nastavne godine vezano uz upis izborne grupe, prilikom upisa godine odabirom opcije Upiši na ekranu se pojavljuje obavijest. Ista se obavijest pojavljuje i u slučaju da student prilikom upisa godine nije odabrao izborni predmet.


Slika 9. Obavijest


Nakon odabira opcije Upiši, otvara se prozor Pregled predmeta prije upisa u kojem je moguće vidjeti podatke o studiju koji student želi upisati, te podaci o obaveznim i odabranim izbornim predmetima.


Slika 10. Pregled predmeta prije upisa (1)


Slika 11. Pregled predmeta prije upisa (2)


Nakon odabira opcije Upiši, student upisuje godinu. Nakon što student obavi upis godine, otvara se prozor kao na slici 12. Student dobiva obavijest o upisanoj godini i stanju školarine (ako ju treba plaćati).Slika 12. Obavijest o upisu godine


Napomene uz upis godine

U aplikaciji ISVU Studiji i studenti, prozoru Grupe izbornih predmeta može se evidentirati napomena za pojedini izborni predmet u izbornoj grupi koja će se prikazivati na Studomatu prilikom upisa izbornih predmeta iz te izborne grupe. Na Studomatu će se uz pojedini izborni predmet za kojeg je evidentirana napomena prikazivati ikona prikazana na slici 13.


Slika 13. Napomena uz izborni predmet


Klikom na ikonu, studenti dobivaju dodatne informacije i napomene vezane uz upis izbornog predmeta.


 • No labels