Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upis godine

U ovom dijelu uputa prikazan je postupak upisa godine:

 • za studente koji studiraju na studijima s modelom studiranja Prema nastavnom programu
 • za brucoše jednopredmetnih studija koji upisuju predmete iz cijele godine i studiraju na studijima s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima.
Na ovoj stranici:

 

Prozor Upis godine omogućava studentima upis godine putem Studomata. Upis godine za studente prve godine koji se upisuju prvi put (brucoši) ne razlikuje se od upisa godine za studente koji upisuju višu godinu. Nakon odabira opcije Upis godine otvara se prozor Upis godine > Studiji/smjerovi > kroz koji student odabire koji će studij ili smjer upisati.


Slika 1. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Prilikom upisa godine, određeni osobni podaci moraju biti evidentirani. Ukoliko ti podaci nisu uneseni, na ekranu se pojavljuje obavijest o nemogućnosti upisa godine radi neevidentiranih obveznih osobnih podataka. Student mora navesti tražene podatke da bi nastavio s upisom godine.

 

Potrebni osobni podaci za upis godine detaljnije su opisani u poglavlju Osobni podaci.

Podaci se evidentiraju nakon odabira gumba U REDU.Slika 2. Obavijest


Nakon evidencije osobnih podataka potrebno je ponovo odabrati opciju Upis godine. Student može odabrati opciju Upiši, ili opciju za pregled podataka ( ) o upisanim predmetima.


Slika 3. Pregled podataka o obaveznim i izbornim predmetima


Nakon odabira opcije za pregled ( ) omogućen je pregled podataka o obveznim predmetima koje će student upisati u sljedećoj nastavnoj godini.


Slika 4. Obavezni predmeti

 

Pri upisu godine na Studomatu, automatski se nude izborni predmeti samo za zimski semestar. Upis izbornih predmeta za ljetni semestar može se obaviti zajedno s upisom godine ili bilo kada kasnije.

Visoka učilišta definiraju kada će se na Studomatu obavljati upis izbornih predmeta za ljetni semestar. Upis izbornih predmeta za ljetni semestar objašnjen je na stranici uputa Upis izbornih predmeta.


Nakon odabira opcije za pregled (  ) omogućen je pregled podataka o izbornim predmetima. Na ekranu su prikazani podaci o:

 • Pravilu izbornih predmeta koje se mora zadovoljiti, broju predmeta, sati ili ECTS bodova koje student mora upisati
 • Broju sati, predmeta ili ECTS bodova koje je student upisao
 • Predmetima koje je moguće odabrati
  • Naziv predmeta
  • Broj sati predavanja
  • Broj sati vježbi
  • ECTS bodovi za predmet, ako su navedeni
  • Semestar predavanja predmeta

Slika 5. Izborni predmeti


Za odabir određenog izbornog predmeta potrebno je označiti opciju Upisati pored predmeta kojeg se želi upisati. Za poništavanje odabira potrebno je odoznačiti polje ponovnim pritiskom na njega.


Slika 6. Odabir izbornog predmeta


Ako student koji upisuje višu nastavnu godinu nije zadovoljio neko pravilo iz prethodne nastavne godine vezano uz upis izborne grupe, prilikom upisa godine na ekranu se pojavljuje obavijest. Ista se obavijest pojavljuje i u slučaju da student prilikom upisa godine nije odabrao izborni predmet.


Slika 7. Obavijest


U slučaju da student nije zadovoljio neki od preduvjeta za upis izbornog predmeta, ili je ispunjena upisna kvota predmeta, neće moći odabrati izborni predmet.


Slika 8. Prikaz izbornog predmeta koji student može upisati


Nakon odabira izbornog predmeta, omogućen je upis godine. Potrebno je odabrati opciju Natrag i vratiti se na prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >, te odabrati opciju Upiši. Ako prema nastavnom programu student ne treba upisivati izborne predmete, nakon odabira opcije Upis godine omogućen mu je upis godine, te je moguće odmah odabrati opciju Upiši.


Slika 9. Prozor Upis godine > Studiji/smjerovi >


Nakon odabira opcije Upiši prikazuje se prozor Upis godine > Pregled predmeta prije upisa > u kojem se prikazuju podaci o studiju i smjeru, te obveznim i izbornim predmetima koje student upisuje.Slika 10.
Pregled predmeta prije upisa


Nakon odabira opcije Upiši, student upisuje godinu.


 
Slika 11. Obavijest o upisu godine

 

Upis godine - odabir smjera


Prozor Upis godine omogućava studentima da obave upis godine putem Studomata. Zavisno od pravila za upis više godine definiranih na visokom učilištu, moguća je situacija da student:

 • nema uvjete za upis više godine na jednom od smjerova, u tom slučaju upisuje pad godine, te nakon  toga mogući upis parcijale (zavisno od pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanu godine)
 • ima uvjete za upis više godine (zadovoljena pravila za upis više godine), što mu omogućuje odabir određenog smjera.
Postupak upisa godine detaljno je objašnjen u prethodnom poglavlju.

 

U primjeru na Slici 12., student ima mogućnost upisa više nastavne godine na proizvodnom ili brodostrojarskom smjeru. Ako student ne želi upisati neki od ponuđenih smjerova, može upisati pad godine (Studij strojarstva), te eventualni upis parcijale (Usmjerenje: Strojarske konstrukcije).
Slika 12. Prozor upis godine

Opcija Predmeti omogućava:

 • pregled podataka o obveznim predmetima u semestru, i
 • odabir izbornih predmeta.
Opcija je detaljno objašnjena u prethodnom poglavlju.

Nakon odabira izbornih predmeta (ukoliko je potrebno) na željenom smjeru, povratkom na ekran Upis godine > Studij/smjerovi >, opcija Upiši pored željenog smjera označena je zelenom bojom.


  Slika 13. Prikaz smjera za koji su odabrani izborni predmeti

 

Napomene uz upis godine

U aplikaciji ISVU Studiji i studenti, prozoru Grupe izbornih predmeta može se evidentirati napomena za pojedini izborni predmet u izbornoj grupi koja će se prikazivati na Studomatu prilikom upisa izbornih predmeta iz te izborne grupe. Na Studomatu će se uz pojedini izborni predmet za kojeg je evidentirana napomena prikazivati ikona prikazana na Slici 14.

Slika 14. Napomena uz izborni predmet 

 

Klikom na ikonu, studenti dobivaju dodatne informacije i napomene vezane uz upis izbornog predmeta (Slika 15).


Slika 15. Tekst napomene uz izborni predmet

 

 

 • No labels