Aplikacija Studomat namijenjena je studentima. Pomoću Studomata studenti: 

 • prijavljuju/odjavljuju ispite,
 • pregledavaju raspored za pismeni ispit
 • rezultate pismenih ispita
 • nalaze raspored za usmeni ispit
 • upisuju godinu
 • biraju izborne predmete
 • upisuju predmeta na vlastiti zahtjev
 • zahtijevaju ispis raznih potvrda
 • imaju uvid u financijske obveze

Uz pomoć Studomata studenti mogu pregledavati sve svoje podatka koji su evidentirani u bazi podataka:

 • Osobni podaci
 • Podaci o upisanim godinama
 • Upisani predmeti
 • Položeni ispiti
 • Financijske obveze
 • Razina prava na studentsku prehranu


Pravila korištenja Studomata definira svako visoko učilište za sebe. 

Slika 1. Početna stranica Studomata na internetskom kiosku 

 • No labels