Opcija Stipendija sadrži podatke o stipendijama koje studenti primaju tijekom studija.

 Prozor, prikazan na slici dolje, pokreće se odabirom opcije Stipendija izbornika Upis godine.

Podatke o stipendijama studenta može unijeti nadležno ministarstvo i bilo koje visoko učilište na kojem student studira.

Nadležno ministarstvo unosi podatke o stipendijama za sve studente kojima je ono stipenditor, dok ostale podatke o stipendijama unosi visoko učilište.

Na ovoj stranici nalazi se:
 

Prozor Stipendija sastoji se od dva okvira:

  • Podaci o stipendiji

  • Popis studenata koji primaju stipendiju.Slika 1.
Pregled prozora Stipendija

Podaci u prozoru


Podaci o stipendiji

Ustanova - Šifra i naziv ustanove koja je unijela u sustav podatke o stipendiji.

Stipenditor - Šifra i naziv ustanove koja je dodijelila stipendiju.

Visoko učilište - Visoko učilište kojem pripada element strukture studija (smjer) za koji je student dobio stipendiju.

Akademska godina - Akademska godina za koju je dodijeljena stipendija.

Vrsta stipendije - Šifra i opis vrste dodijeljene stipendije. Ovi podaci moraju odgovarati zapisu u tablici Vrsta stipendije.


Popis studenata koji primaju stipendiju

 Smjer + Naziv smjera - Šifra i naziv smjera (elementa strukture studija) za koji je student dobio stipendiju.

JMBAG + Ime studenta + Prezime studenta - JMBAG, ime i prezime studenta koji prima stipendiju. Ovi podaci moraju odgovarati zapisu u tablici Matični podaci studenta.

Vrste stipendija

Vrste stipendije koje se mogu evidentirati za studenta:

 
Slika 2.
Pregled vrsta stipendije

 Visoko učilište može gledati podatke koje je ono unijelo i one koje je unijelo nadležno ministarstvo (za studente kojima je to visoko učilište nadležno), dok nadležno ministarstvo ima pristup svim podacima vezanim uz stipendije studenata.

Evidencija zapisa

Postupak evidencije zapisa :

  • Pokrenuti akciju unosa  i unijeti šifru stipenditora (pronaći preko pomoćnih tablica)

  • upisati šifru učilišta na kojem student ostvarju stipendiju
  • upisati šifru stipendije
  • potvrditi akciju.
  • Potvrdom akcije postaje aktivan donji okvir u koji se unose podaci o studentu i njegovom studiju na kojem ostvaruje stipendiju


  • No labels