Opcija Priznavanje ispita služi za priznavanje ispita studentima prilikom prelaska s jednog visokog učilišta na drugo.

Ovaj prozor identičan je prozoru Priznavanje ispita koji se nalazi u modulu Studiji i studenti.


  • No labels