You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »DOKUMENTI INICIJATIVE ZA HR-OOZ

KontaktSJEDNICE VIJEĆA INICIJATIVE HR-OOZ

  1. Konstituirajuća sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 3. rujna 2021.

  2. Druga sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 9. prosinca 2021.
  3. Treća sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 10. ožujka 2022. 
  4. Četvrta sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 1. lipnja 2022. 


Zapisnici sa sastanaka radnih skupina

Inicijalni sastanak radnih skupina Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) - 8. listopad 2021.

Sastanci Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Sastanci Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a


  • No labels