Treća sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ

Dnevni red

  1. Usvajanje Zapisnika s druge Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

  2. Status Inicijative za HR-OOZ

    • Članstvo
    • Promocija i vidljivost
  3. Aktivnosti radnih skupina - status i planovi

  4. Razno

Materijali za sjednicu

R. br.

Točka dnevnog reda

Materijali

Ad 1.

Usvajanje Zapisnika s druge Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

Zapisnik s druge sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ (pdf)

Ad 2.Status Inicijative za HR-OOZ
Ad 2.1Članstvo
Ad 2.1

Promocija i vidljivost 


Ad 3.

Aktivnosti radnih skupina - status i planovi

Prezentacija Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti (pdf)

Prezentacija Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a (pdf)

Ad 4.

Razno