Druga sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ


Dnevni red

  1. Usvajanje Zapisnika s prve Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

  2. Status Inicijative za HR-OOZ

    • Pregled održanih sastanaka

    • Članstvo
    • Vidljivost i promocija
  3. Aktivnosti radnih skupina - status i planovi

  4. Razno

Materijali za sjednicu

R.br.

Točka dnevnog reda

Materijali

Ad 1.

Usvajanje Zapisnika s prve Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ (pdf)

Ad 2.Status Inicijative za HR-OOZ
Ad 2.1

Pregled održanih sastanaka


Ad 2.2Članstvo
Ad 2.3

Vidljivost i promocija


Ad 3.

Aktivnosti radnih skupina - status i planovi

Prezentacija Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti (pdf)

Prezentacija Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a (pdf)

Ad 4.

Razno