Lokacija: Online / MS teams 

Vrijeme: 22. studenoga 2021. 14:00 - 15:15

Prisutni:

 1. izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
 2. dr. sc. Davor Davidović, Institut Ruđer Bošković (zamjena za A. Vodopijevec)
 3. dr. sc. Dejana Carić, Hrvatska zaklada za znanost
 4. Draženko Celjak, Srce
 5. doc. dr. sc. Kristina Feldvari, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet
 6. Marijana Glavica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 7. Karolina Holub, NSK
 8. Lea Lazzarich, Sveučilište u Rijeci
 9. dr. sc. Ognjen Orel, Srce
 10. prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno - matematički fakultet
 11. dr. sc. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku

Ispričao se:

 1. Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković

Odsutni:

 1. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
 2. dr. sc. Pero Hrabač, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Dnevni red

 1. Predstavljanje članova Radne skupine
 2. Očekivani rezultati i terminski plan
 3. Plan aktivnosti
 4. Razno

Bilješka

 1. Članovi Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a (RS) ukratko su se predstavili i opisali svoja zaduženja i poslove u ustanovama iz kojih dolaze.
 2. D. Celjak je ukratko opisao aktivnosti koje RS mora provestiTerminski plan i rezultati koje RS mora proizvesti su: 
  1. Kriteriji za uvrštavanje usluga u HR-OOZ (veljača 2022.)
  2. Nacrt Pravilnika HR-OOZ-a koji sadrži organizacijsku i upravljačku strukturu (ožujak 2022.)
  3. Pripremljen katalog usluga HR-OOZ-a (lipanj 2022.)
 3. Prezentirane su pripremljene početne verzije dokumenata Kriteriji uvrštavanja usluga i resursa u HR-OOZ i Pravilnik HR-OOZ-a te su dani članovima RS na raspravu. 
  1. Dogovoreni su sljedeći prioriteti u narednom razdoblju:
   1. Izrada Kriterija uvrštavanja usluga u HR-OOZ
   2. Izrada poglavlja Pravilnika: 2. Načela
   3. Izrada poglavlja Pravilnika: 3. Upravljanje

  2. Članovi su zamoljeni da odaberu prioritet u čijoj će izradi sudjelovati:

   Kriteriji uvrštavanja

   Pravilnik / 2. Načela

   Pravilnik / 3. Upravljanje

   1. Draženko Celjak
   2. Marijana Glavica
   3. Ognjen Orel
   4. Alen Vodopijevec
   1. Dejana Carić
   2. Kristina Feldvari
   3. Marijana Glavica
   4. Karolina Holub
   1. Marko Badrić
   2. Igor Balaban
   3. Draženko Celjak
   4. Lea Lazzarich
   5. Kristian Vlahoviček
   6. Tvrtko Zebec
  3. Članovi RS će izraditi draft za navedena tri prioriteta do 6. prosinaca 2021.

 4. Razno

  1. Dogovoreno je da će sljedeći sastanak RS biti 7. ili 8. prosinca kako bi se raspravilo stanje dovršenosti draftova i dogovorio sadržaj izvještaja za Vijeće Inicijative za HR-OOZ koje će održati sastanak  

  2. Raspravljeno je pitanje provođenja ankete s ciljem prikupljanja podataka potrebnih za izraduočekivanih rezultata RS i zaključeno je da se anketa može, po potrebi i uz dogovor s drugom RS, provesti naknadno kad se pojave otvorena pitanja.