Konstituirajuća sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ

Dnevni red

 1. Uvod
 2. Poslovnik i terminski plan rada Vijeća
 3. Izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika Vijeća
 4. Kriteriji za pristupanje Inicijativi za HR-OOZ
 5. Radne skupine:
  • RS za nacionalni plan otvorene znanosti
  • RS za definiranje organizacijske i upravljačke struktura HR-OOZ-a
 6. Raspored sjednica Vijeća
 7. Razno


Materijali za sjednicu

R.br.Točka dnevnog redaMaterijali
Ad 1.Uvod
Ad 2.Poslovnik i terminski plan rada Vijeća
Ad 3.Izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika Vijeća


Ad 4.Kriteriji za pristupanje Inicijativi za HR-OOZ

Prijedlog Kriterija za pristupanje Incijativi za HR-OOZ (.pdf)

Ad 5.

Radne skupine

Predložak za formiranje novih radnih skupina (.docx)
Ad 5.1RS za nacionalni plan i politike otvorene znanosti

Radna skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti (.pdf)

Ad 5.2RS za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a

Radna skupina za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a (.pdf)

Ad 6.Raspored sjednica Vijeća
Ad 7.Razno
 • No labels