Neovisno o načinu izrade JATS XML-a, uredništvu se preporuča u Upute za autore integrirati smjernice za oblikovanje rada prilikom pisanja kako bi se kasnije iz postojećeg teksta što lakše kreirao XML.

U Upute za autore preporučujemo dodati:

  • Osim u PDF-u, autor tekst uredništvu mora dostaviti u .docx formatu (Microsoft Word), pri čemu tekst mora biti napisan u jednom stupcu (bez obzira na konačni izgled PDF-a).
  • Slike (fotografije, grafove, figure...) autori moraju dostavljati zasebno u što boljoj kvaliteti i što višoj rezoluciji (.tif, .png). Autor ne mora ubacivati sliku u tekst, nego je dovoljno naznačiti mjesto gdje će se slika nalaziti (navesti naziv slike).
  • Svaka slika i tablica u tekstu mora imati svoj generički naziv (Tablica 1., Slika 1.), uz svoj vlastiti naziv. Generički naziv treba sadržavati redni broj zapisan arapskim znamenkama po redu pojavljivanja u tekstu.
  • Naziv slike i opis se smatraju sastavnim dijelom teksta, a ne slike, stoga se navode u tekstu, a ne na slici.
  • Poželjno je da se tablice ne dostavljaju kao slike, nego se integriraju u tekst. Preporuča se oblikovati tablice što je jednostavnije moguće.
  • Kontakt-autora (corresponding author) je poželjno zasebno izdvojiti i istaknuti.
  • Ako je rad financiran u projektu, podatke o projektu je potrebno zasebno izdvojiti i istaknuti.
  • U Uputama za autore je poželjno precizno definirati način citiranja literature (npr: Prezime, Ime. (Godina). Naslov članka. Naslov časopisa Volumen, Broj, Početna-Završna stranica. URL.)
  • No labels