Vrijeme održavanja

 09:00 - 11:15

Mjesto

 • Mrežno održavanje

Prisutni

 • doc. dr. sc. Ante Blaće, član Savjeta
 • Iva Grabarić Andonovski, članica Savjeta
 • dr. sc. Bono Lučić, član Savjeta
 • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, član Savjeta
 • prof. dr. sc. Daria Pašalić, predsjednica Savjeta
 • mr. sc. Sonja Pigac, članica Savjeta
 • Ivana Prosinečki, članica Savjeta
 • prof. dr. sc. Jasenka Sremac, članica Savjeta
 • izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, članica Savjeta
 • Ivan Marić, ravnatelj Srca
 • mr. sc. Miroslav Milinović, pomoćnik ravnatelja za informacijsku i posredničku
  infrastrukturu
 • Draženko Celjak, voditelj službe za podatkovne usluge i kolaboracijske alate Srca
 • Palma Dizdarević, članica tima Hrčak

Dnevni red

 1. Kratko predstavljanje i zadaća Savjeta
 2. Dogovor o načinu rada Savjeta
 3. Upoznavanje s planovima razvoja i trenutnim aktivnostima na Hrčku
 4. Prijedlog promjena Pravilnika Hrčka
 5. Definiranje prioriteta i tema za sljedeće sjednice
 6. Razno

Zapisnik

 1. Kratko predstavljanje i zadaća Savjeta
  Pozdravni govor održao je ravnatelj Srca, I. Marić te se kratko osvrnuo na važnost otvorenog pristupa i Hrčka kao međunarodno prepoznatljivog hrvatskog istraživačkog i obrazovnog prostora. Članovi Savjeta ukratko su se predstavili.
  D. Celjak ukratko je predstavio očekivanja od rada Savjeta, a temeljem popisa osnovnih zadaća Savjeta Hrčka navedenih u članku 27. Pravilnika Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak (u daljnjem tekstu Pravilnik).

 2. Dogovor o načinu rada Savjeta
  Komunikacija između članova Savjeta i tima Hrčka odvija se putem mailing liste hrcak-savjet@srce.hr. Tim Hrčka kreirat će posebno mjesto na Google Drive-u na kojem će se pohranjivati radni dokumenti vezani uz daljnji razvoj Hrčka i definiranu tematiku za raspravu na sjednicama.
  Sjednice Savjeta održavat će se obavezno dva puta godišnje i dodatno dva puta na prijedlog tima Hrčka ili članova Savjeta temeljem pripremljenih sadržaja.
  • Prva godišnja sjednica planira se održati najkasnije u ožujku tekuće godine.
  • Druga godišnja sjednica planira se održati najkasnije u listopadu tekuće godine.
  • Iznimno, sjednice Savjeta u 2021. godini planiraju se održati u prvoj polovici lipnja i drugoj polovici listopada.

 3. Upoznavanje s planovima razvoja i trenutnim aktivnostima na Hrčku
  D. Celjak predstavio je plan rada Srca za 2021. godinu koji uključuje izradu nove inačice javnog sučelja sustava Hrčak. Planirani datum prve inačice javnog sučelja je 01.07.2021., a datum planirane produkcije je 01.09.2021.
  D. Pašalić i I. Grabarić Andonovski naglasile su važnost pravovremenog obavještavanja uredništava o promjenama koje se implementiraju unutar Hrčka.
  J. Stojanovski istaknula je da je potrebno poboljšati prikaz časopisa na javnom sučelju Hrčka kako bi časopisi kojima je to jedina online inačica budu na što kvalitetniji način prezentirani u Hrčku.

 4. Prijedlog promjena Pravilnika Hrčka
  Savjet je upoznat s prijedlogom promjena Pravilnika Hrčka koje Srce planira napraviti, a koji se odnosi na mogućnost uvrštavanja časopisa koji ne zadovoljavaju Kriterije uvrštavanja, a prestali su izlaziti.
  Odlučeno je da će se o kriterijima uvrštavanja časopisa u Hrčak dodatno raspraviti na sljedećoj sjednici nakon što članovi Savjeta iznesu svoje konstruktivne komentare na Pravilnik Hrčka.

 5. Definiranje prioriteta i tema za sljedeće sjednice
  Definirane su teme, planovi i prioriteti o kojima će se raspravljati na sljedećim sjednicama Savjeta:
  1. članovi Savjeta dat će konstruktivne komentare vezane uz Pravilnik do iduće sjednice
  2. pitanje kategorizacije radova; raspraviti kategorije recenzija i prikaz slučaja
  3. pitanje vanjske recenzije i uredničke recenzije te pitanje automatskog dodjeljivanja podatka o recenziji
  4. razmjena podataka Hrčka sa SHERPA/ROMEO i drugim bazama prema potrebi
  5. dodjeljivanje DOI identifikatora člancima u Hrčku te problem citiranja koji se pojavljuje pri dodjeljivanju više DOI identifikatora verzijama članaka na različitim jezicima; unaprijediti suradnju s NSK
  6. usklađenost XML tagova u Hrčku s tagovima u PUBMED-u i drugim bazama prema potrebi
  7. dorada postojećih uputa za izradu i dostavu članaka u XML formatu u Hrčak
  8. definiranje politike očuvanja Hrčka
  9. prednosti i nedostaci trenutnog načina povezivanja ORCID identifikatora autora s njihovim radovima 
  10. povećati broj plugin-ova unutar OJS-a 
  11. suvremeniji pristup u znanstvenom izdavaštvu; koliko unos radova u Hrčak podupire časopise koji trenutno nemaju sveščiće/brojeve
  12. jesu li potrebne promjene sa strane Hrčka kako bi časopisi imali mogućnost indeksiranja u DOAJ-u; usklađivanje sa smjernicama vezano uz DOAJ i COPE
  13. pitanje suradnje sa Clarivate Analytics i Elsevier-om

 6. Razno
  Na sljedećoj sjednici raspravljat će se o točkama iz zapisnika 5.1/a., 5.2/b. i 5.8/h.
  Tim Hrčka ponudit će termine za sljedeću sjednicu Savjeta.
          • No labels