Ako je omogućen upis isključivo sa Studomata na VU, studentu neće biti moguć upis s običnog studomata

provjeriti u modulu Studiji i studenti, izbornik Ustanova - Parametri ustanove, polje Omogućen upis godine isključivo putem Studomata na visokom učilištu.

Ako nastavni program studija nije zaključan, upis studentu neće biti moguć

provjeriti u modulu Studiji i studenti, izbornik  Zaključavanje i otključavanje nastavnog programa.

Ako student ima evidentiranu zabranu upisa godine, upis mu nije moguć

provjeriti u modulu Studiji i studenti izbornik Student - Zabrana upisa godine

Student želi nadodati predmete na postojeći upisni list i ne može

provjeriti u modulu Studiji i studenti je li: 

 1. Omogućeno dodavanje predmeta na razini studija: da/ne - vidljivo na ekranu Parametri studija u akademskoj godini, polje Dozvoljeno dodavanje predmeta pomoću Studomata.
 2. Omogućeno dodavanje predmeta za studenta: da/ne - vidljivo u okviru Upis godine - parametri.

ako je vrijednost oba parametra postavljena na Ne, studentu upis neće biti moguć.


Ako je student brucoš i u parametrima studija je navedeno da brucoši upisuju predmete iz cijele godine, bez obzira na postavljene vrijednosti parametara za dodavanje, dodavanje predmeta neće biti moguće.

Ako student nije podmirio dospjele školarine, upis mu neće biti moguć

provjeriti je li student podmirio školarinu s posljednjeg upisnog lista: da/ne - vidljivo u prozoru Upis godine na visokom učilištu, polje Saldo/danas.

Ako student ima na nekom upisnom listu predmet u statusu 7, neće moći upisati višu nastavnu godinu

provjeriti jesu li definirani:

 1. Potrebni potpisi iz svih predmeta za upis više godine: da/ne - vidljivo u prozoru Parametri ustanove, polje Potrebni potpisi iz svih predmeta za upis više godine.
 2. Student ima potpise iz svih predmeta: da/ne - vidljivo na upisnim listovima, status predmeta 7 Ponovo upisati komponentu - neispunjenje nastavnih obveza znači da student nema potpis iz predmeta.

Student se ne može upisati višu nastavnu godinu ako nije zadovolijo dolje navedena pravila

Za studij s modelom upisa prema nastavnom programu, vidljivo na ekranu Pravila za upis godine:

 1. Ukupno pravilo.
 2. Pravilo upisa više godine iz prethodnih semestara.
 3. Pravilo upisa više godine iz prethodnih nastavnih godina.

Student ne može upisati ponavljanje godine ako nije zadovoljio dolje navedena pravila

Za studij s modelom upisa prema nastavnom programu, vidljivo na ekranu Pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine:

 1. Ukupno pravilo. 
 2. Pravilo za prethodne semestre. 
 3. Pravilo za prethodne godine.


 • No labels