Časopisi koji koriste OJS (Open journal system) sustav mogu podatke unesene u OJS-u automatski kopirati u Hrčak.

Ovu mogućnost mogu koristiti svi časopisi koji imaju OJS, neovisno radi li se o Hrčak instanci ili vlastitoj instanci. Jedini uvjet je da je časopis već prisutan u Hrčku.

Za aktivaciju mogućnosti sinkronizacije, uredništvo treba poslati molbu za aktivacijom mogućnosti sinkronizacije na hrcak@srce.hr, a u molbi je potrebno dostaviti podatke za pristup OJS bazi:

  • hostname
  • user/pass
  • URL
  • tip baze (MySQL/PostreSQL)

te omogućiti sa svoje strane pristup bazi sa adrese hrcak.srce.hr.

Ukoliko časopis koristi Hrčak OJS potrebno je samo poslati molbu za aktivacijom mogućnosti sinkronizacije na hrcak@srce.hr bez podataka za pristup bazi.

Nakon aktivacije mogućnosti, sinkronizacija se pokreće putem gumba OJS sinhronizacija na vrhu sučelja za unos podataka o časopisu:

Razmjena podataka OJS - Hrčak 

Sinkronizacija iz Hrčka u OJS nije moguća.

  • No labels