Na ovoj stranici pojašnjen je unos podataka o časopisu nakon prijave u Hrčak.

S lijeve strane u izborniku nalazi se odjeljak ČASOPISI. Potrebno je kliknuti na Promijeni/Nadopuni. Dobit ćete popis svih časopisa za koje ste navedeni kao administrator. Kako biste unijeli podatke o časopisu, potrebno je kliknuti na gumb za uređivanje časopisa Gumb za uređivanje podataka o časopisuPolja označena zvjezdicom ( * ) su obavezna polja.

Otvara se sučelje s četiri kartice za unos/uređivanje podataka o časopisu:

 • Osnovni podaci
 • Ostali podaci
 • Područja
 • Datoteke

Na kartici Osnovni podaci nalaze se sljedeća polja za unos podataka o časopisu:

 1. *Glavni stvarni naslov, Glavni stvarni podnaslov, *Jezik glavnog stvarnog naslova
  Unosi se naslov, te odvojeno podnaslov (ako postoji) s kojim je časopis registriran, ili će biti registriran, pri ISSN uredu za Hrvatsku.

 2.  Usporedni stvarni naslov, Usporedni stvarni podnaslov, Jezik usporednog stvarnog naslova
  Unosi se naslov, te odvojeno podnaslov časopisa na drugom jeziku (ako postoje).

 3. Alternativni naslov, Alternativni podnaslov, Jezik alternativnog naslova
  Unosi se naslov i podnaslov časopisa koji časopis učestalo koristi, a razlikuje se od prethodnih.

 4. *Skraćeni naslov
  Unosi se skraćeni naslov koji se koristi za indeksiranje i identifikaciju časopisa.

 5. ISSN
  Unosi se ISSN broj tiskanog izdanja časopisa. Više o kriterijima i načinu dodjele pročitajte na stranicama ISSN ureda za Hrvatsku.

 6. e-ISSN
  Unosi se ISSN broj elektroničkog izdanja časopisa. Ako časopis nema e-ISSN, poželjno je da ga po uvrštavanju u Hrčak zatraži na stranicama ISSN ureda za Hrvatsku.

  VAŽNO

  Ako je časopis prethodno izlazio pod drugim naslovima ili će promijeniti naslov, za svaku promjenu naslova potrebno je javiti se u ISSN ured za Hrvatsku radi dodjele novog ISSN-a. Slijedom toga, za svaki naslov (prethodni ili budući) potrebno je otvoriti zaseban časopis na Hrčku za što je potrebno javiti se na adresu hrcak@srce.hr

 7. DOI
  Unosi se DOI (Digital Object Identifier) oznaka časopisa. Detaljnije informacije o DOI oznaci, prednostima, načinima registracije i sl. potražite na adresama Hrvatskog ureda za DOI, Crossref.org i DOI.org.

 8. UDK
  Unosi se oznaka Univerzalne decimalne klasifikacije za časopis. Ako UDK oznaka za časopis do sada nije definirana, potražite pomoć stručnog knjižničara.

 9. CODEN
  Unosi se CODEN oznaka, ako ju časopis ima. Više o CODEN oznakama možete pročitati ovdje.

 10. Prva godina izlaženja
  Unosi se godina u kojoj je izašao prvi broj časopisa pod gore navedenim naslovom. Ako je časopis prethodno izlazio pod drugim naslovom, prethodnik se smatra drugim časopisom te ga je potrebno zasebno unijeti u Hrčak.

 11. *Učestalost izlaženja
  Unosi se podatak koliko brojeva/sveščića časopisa izlazi u jednoj godini. Primjerice, ako časopis izlazi svakih 6 mjeseci, u ovo se polje unosi broj 2.

Na kartici Ostali podaci nalaze se sljedeća polja za unos podataka o časopisu:

 1. *Recenzija
  Unosi se podatak o recenziji radova koji se određuje prema većini objavljenih radova. Npr. iako pojedini radovi prolaze npr. trostruku recenziju, ako pretežiti broj radova prolazi dvostruku, odabire se "dvostruka". Također, ako recenziju ponekad provode inozemni recenzenti, ali većinom su to hrvatski recenzenti, odabire se "tuzemna".

 2. Alternativni URL
  Unosi se adresa web-stranice časopisa izvan Hrčka, ako takva postoji.

 3. Kontakt
  Unose se podaci o uredništvu, (fizička) adresa uredništva, kontakt broj telefona i slično. Ovdje se mogu unijeti i zasebne e-mail adrese urednika, no e-mail adrese navedene u ovom polju neće biti dodane na mailing-listu hrcak-l@srce.hr.

 4. E-mail adresa uredništva
  Preporuča se unijeti zajedničku, službenu e-mail adresu uredništva kako bi čitatelji i budući autori radova prema potrebi mogli kontaktirati uredništvo. Unesena e-mail adresa prikazuje se na javnom sučelju časopisa na Hrčku.
  (warning) E-mail adresa unesena u ovo polje automatski će biti dodana na mailing-listu hrcak-l@srce.hr koju tim Hrčka koristi za zajedničku komunikaciju s uredništvima časopisa u Hrčku, te izdavačima i administratorima tih časopisa.

 5. Opis HR/EN
  Unose se najvažnije informacije za predstavljanje časopisa koje će privući pozornost potencijalnih autora i čitatelja (kome je časopis namijenjen, kakve radove objavljuje, po čemu je časopis jedinstven, koja je misija časopisa, politika časopisa vezana uz plagijarizam, podaci o recenzijskom postupku i sl.)

 6. Uvjeti korištenja HR/EN
  Unose se informacije o dostupnosti časopisa, uvjetima pod kojima je moguće koristiti radove objavljene u časopisu i sl.

 7. Prava korištenja
  Ako časopis objavljuje radove pod nekom od Creative Commons (CC) licenci, tu licencu je potrebno odabrati iz padajućeg izbora. Ako časopis i ne objavljuje radove pod CC licencom, preporuča se korištenje u budućnosti. Detaljnije o CC licencama možete pročitati ovdje.

Na kartici Područja nalaze se sljedeća polja za unos podataka o časopisu:

 1. DOAJ API ključ
  Unosi se ključ koji omogućava automatski izvoz podataka iz Hrčka i uvoz u DOAJ. Preduvjet za korištenje ove mogućnosti je da časopis postoji u DOAJ bazi. DOAJ API ključ se može generirati u postavkama DOAJ računa na DOAJ web-stranicama. Detaljnije o izvozu podataka iz Hrčka i uvoz u DOAJ možete vidjeti ovdje.

 2. *Područja i polja
  Odabiru se područja i polja kojima pripadaju radovi objavljeni u časopisu. Moguće je označiti više područja na način da se drži pritisnutom tipka Shift za skupno ili Ctrl za pojedinačno dodavanje te se klikne tipkom miša na određena područja.

Na kartici Datoteke nalaze se sljedeća polja za unos datoteka:

 1. Upute za autore HR/EN
  U odvojena polja ovisno o jeziku (HR ili EN) postavlja se dokument Upute za autore.

 2. Upute za reference HR/EN
  Ako časopis ima opsežne upute za izradu referenci/bibliografije prilikom pisanja rada i te upute nisu sastavni dio uputa za autore, mogu se odvojeno postaviti u ova polja.

 3. Upute recenzentima HR/EN
  Postavljaju se dokumenti s uputama za recenzente, ukoliko su iste opsežne i detaljne te nisu sastavni dio uputa za autore. Poželjno je postaviti ovaj dokument kako bi potencijalni autori i recenzenti imali informaciju kako časopis provodi recenziju te što se od recenzenata očekuje.

 4. *Impresum HR/EN
  Obavezno je postaviti dokument s impresumom koji sadrži minimalno podatke o članovima uredništva te izdavaču ili nakladniku časopisa. Ako dođe do promjene osobnih podataka u uredništvu, važno je postaviti novi, ažurirani dokument.

 5. Dokument o izdavačkoj etici HR/EN
  Postavlja se dokument u kojem se deklarira izdavačka etika objavljivanja radova u časopisu. Poželjno je da izdavačka etika časopisa bude usklađena s međunarodno prihvaćenim kriterijima znanstvenog izdavaštva (npr. ICMJE, COPE, STM, IEEE, WAME, CONSORT, CIOMS i dr.)

 6. Obrazac za pisanje članka HR/EN
  Postavlja se ogledni obrazac članka kojeg budući autori mogu preuzeti te pisati izravno u taj obrazac. Obrazac bi trebao biti usklađen s Uputama autorima te olakšati autorima pisanje rada, a uredništvu osigurati da prilikom prijava dobiju tehnički ispravno oblikovane radove.

 7. Politika ispravljanja i poricanja objavljenog rada HR/EN
  Postavlja se dokument u kojem časopis deklarira na koji način je moguće ispraviti sadržaj već objavljenog rada te kako se može opovrgnuti objavljen rad.

 8. Djelokrug časopisa HR/EN
  Postavlja se dokument u kojem se detaljnije navodi područje koje je tematski zastupljeno u časopisu.

 9. Izjava o privatnosti HR/EN
  Postavlja se dokument u kojem se definira kako časopis prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke osoba s kojima surađuje (autori, urednici, recenzenti...)

 10. Pretplata na časopis HR/EN
  Postavlja se dokument koji definira uvjete i cijenu pretplate na tiskanu inačicu časopisa, ako takva postoji.

 11. Urednički odbor HR/EN
  Postavlja se dokument u kojem se navode informacije o uredničkom odboru časopisa, ako već nije navedeno u impressumu.

 12. Slika časopisa
  Postavlja se karakteristična slika naslovnice nekog broja časopisa ili logo. Slika mora biti u JPG ili GIF formatu. PDF dokument u ovom polju sustav neće prihvatiti. Preporučena širina slike je 400 pixela, a ako se postavi prevelika slika, sustav će smanjiti veličinu na prihvatljivu dimenziju.

Ako se nakon postavljanja novog dokumenta (Uputa autorima, slike, impresuma...) na sučelju i dalje prikazuje stari dokument, stari dokument je vjerojatno ostao u pričuvnoj memoriji (cache-u) preglednika koji se koristi. To znači da je novi dokument uspješno i ispravno postavljen te je riječ samo o trenutnom prikazu u vašem pregledniku.

Odnosno, stari dokument se prikazuje samo vama, dok svi ostali vide novi dokument.

Nakon čišćenja pričuvne memorije, što će preglednik sam učiniti nakon nekoliko sati, i vi ćete vidjeti novi, ispravan dokument.

Nakon unosa podataka o časopisu na dnu je stranice potrebno pritisnuti gumb Spremi kako bi uneseni podaci bili pohranjeni.

Za dodavanje novog broja/sveščića, slijedite upute za unos podataka o broju/sveščiću. 

 • No labels