Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sučelje za unos podataka o broju/sveščiću otvara se iz sučelja za unos podataka o časopisu, a na dva načina:

  1. na vrhu sučelja odabrati poveznicu Dodaj novi broj (ako se kreira novi broj):


  2. putem poveznice Promijeni/Dodaj novi članak (ako je potrebno urediti postojeći broj):Kod kreiranja novog broja, prije unosa pojedinačnih radova, potrebno je kreirati cjeloviti, prazan broj unoseći podatke na niže opisan način.


*Godina/godište
Unosi se godina kojoj broj/sveščić kronološki pripada, odnosno godina navedena u brojčanim oznakama broja/sveščića (npr. Vol. 6 No. 4, 2018).  To je godina koja se prikazuje u arhivi časopisa na Hrčku te se koristi prilikom citiranja.

*Volumen ili svezak
Unosi se samo broj volumena kojem pripada novi broj/sveščić. Ne unose se kratice poput Vol. i slično.

Broj ili sveščić
Unosi se samo broj. Ne unose se kratice poput Br., No. i slično.

DOI
Unosi se DOI (Digital Object Identifier) oznaka tog broja/sveščića, ukoliko ga ima. Detaljnije informacije o DOI oznaci, prednostima, načinima registracije i sl. potražite na adresama Hrvatskog ureda za DOI, Crossref.org i DOI.org.

Slika broja
Postavlja se slika naslovnice novog broja/sveščića. Slika mora biti u JPG ili GIF formatu. PDF dokument u ovom polju sustav neće prihvatiti. Preporučena veličina slike je 120x80 pixela, a ako se postavi prevelika slika, sustav će smanjiti veličinu na prihvatljivu dimenziju.

Uvoz članaka iz JATS XML-a
(warning)
Ovo polje nije obavezno te se koristi isključivo ako je broj časopisa pripremljen u potpunosti u skladu s Uputama za izradu i dostavu članaka u XML formatu u Hrčak.
U ovo se polje postavlja datoteka u ZIP formatu koja sadrži sve radove broja u JATS XML formatu, uključujući popratne datoteke (PDF rada, slike itd.). Kod većih ZIP datoteka potrebno je pričekati obradu koja može potrajati i nekoliko minuta, ovisno o brzini vaše veze.

Datum izdavanja
Unosi se datum kada je časopis službeno objavljen, bilo da je riječ o tiskanom ili elektroničkom izdanju. U slučaju kašnjenja izlaska broja, datum izdavanja ne mora biti iste godine koja je navedena u polju Godina/godište.

Status broja na Hrčku
Ovo polje određuje vidljivost broja na javnom sučelju. Moguće je odabrati tri vrijednosti: "Neobjavljen", "Objavljen" i "Online first".

Važno

Prvo je obavezno kreirati broj/sveščić sa statusom "Neobjavljen" koji neće biti vidljiv na javnom sučelju Hrčka kako bi se prije objavljivanja mogli unijeti svi radovi.  Opcija "Objavljen" se odabire tek kada svi radovi, zajedno s bibliografskim podacima budu postavljeni na Hrčak!

Ako broj/sveščić časopisa nije još u potpunosti sastavljen i objavljen, no uredništvo želi na Hrčku objaviti radove koji su do tad prikupljeni, nakon postavljanja tih radova može se odabrati status "Online First". U trenutku kada se unesu svi radovi pripremljeni za taj broj, obavezno je promijeniti status broja/sveščića u "Objavljen"!

Objavljen broj postaje svima vidljiv na portalu, te se newsletter pretplatnicima šalje obavijest o novom broju. Brojevi koji imaju status "Online First" također su vidljivi na portalu, ali se za njih ne šalju obavijesti korisnicima portala, sve dok broj ne promijeni status u "Objavljen".


Nakon svih unesenih podataka, na dnu stranice pritisnuti Promijeni kako bi uneseni podaci bili pohranjeni te kako bi broj bio kreiran.

Za dodavanje novog broja/sveščića, u gornjem desnom dijelu ove stranice je potrebno pritisnuti Dodaj članak:


  • No labels