Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sučelje za unos podataka o radu otvara se iz sučelja za unos podataka o broju/sveščiću, a na dva načina:

  1.  u gornjem desnom uglu odabrati Dodaj članak (ako se dodaje novi rad/članak):
    image2019-8-7_11-16-56.png

  2. putem poveznice Promijeni (ako je potrebno urediti postojeći rad):


Tip
Iz padajućeg izbornika se odabire kategorija rada.

DOI
Unosi se DOI (Digital Object Identifier) oznaka konkretnog rada. Detaljnije informacije o DOI oznaci, prednostima, načinima registracije i sl. potražite na adresama Hrvatskog ureda za DOI, Crossref.org i DOI.org.

Autor
Unose se podaci o autoru ili autorima rada: ime, prezime, afilijacija i e-mail adresa. Podaci o autorima se preuzimaju s rada, tj. iz PDF dokumenta te ukoliko na samom radu nema informacija o afilijaciji i/ili e-mail adresi autora, isto nije potrebno unositi. Uz imena i prezimena autora se ne upisuju akademske titule ili profesija.

Važno

Na e-mail adresu upisanu pored autora Hrčak će poslati poziv za povezivanjem rada s ORCID identifikatorom stoga je vrlo važno da se upiše točna e-mail adresa!


Projekti
Ako je rad nastao u okviru nekog projekta, pritiskom na plus ( + ) dodaje se projekt. Projekt se odabire iz normativnog popisa projekata tako da se upiše akronim, šifra ili riječ iz naziva projekta (za autocomplete je potrebno upisati minimalno 4 znaka). Normativni popis obuhvaća projekte financijera H2020, FP7, MZOS, HRZZ, WT, NHMRC…, a ako na popisu nema odgovarajućeg projekta, možete ga dodati klikom na poveznicu koja je dostupna u sučelju.

Jezici
Označavaju se jezici na kojima ćete unijeti bibliografske podatke. Primjerice, ako je rad na hrvatskom jeziku, ali ima naslov, sažetak i ključne riječi i na engleskom, potrebno je označiti oba jezika.


Nakon unosa gore navedenih podataka obavezno pritisnuti Dodaj (ako se prvi put unosi) ili Promijeni (ako se ažuriraju već uneseni podaci).


Naslov
Unosi se naslov za svaki odabrani jezik u prethodnom polju. U naslov se mogu unositi formule putem LaTex formata.

Svi se podaci unose u Hrčak poštujući pravila Hrvatskog pravopisa.

Primjerice, ukoliko je naslov inicijalno na radu naveden velikim tiskanim slovima, on se u Hrčak ne kopira nego se unosi ručno i pravopisno točno.

Sažetak
Unosi se sažetak za svaki odabrani jezik. Unos sažetka za znanstvene i stručne radove je obavezan! U sažetak se također mogu unositi formule putem LaTex formata.

Ključne riječi
Unose se ključne riječi za svaki odabrani jezik. Ključne riječi je nužno razdvojiti znakom točka-zarez ( ; )

Stranica od - do
Unose se početka i završna stranica rada. Ako je rad na hrvatskom jeziku te na engleskom jeziku ima samo sažetak, nije potrebno unositi broj stranica za englesku verziju.

Upload
Postavljanje cjelovitog rada u PDF-u je obavezno. Ovisno o odabranom jeziku ili jezicima prilikom unosa, prikazivat će se jedno ili više polja za upload dokumenta.
(warning) Ako je odabran hrvatski i engleski jezik, prikazivat će se polja za upload hrvatske i engleske verzije rada. Ako ne postoji engleska verzija, u to polje nije potrebno ništa uploadati!

(warning) U ovo se polje postavlja isključivo PDF pojedinog rada te se ne smije postaviti PDF cjelovitog sveščića!

Za dugoročno čuvanje cjelovitih tekstova radova u Hrčku preporuča se korištenje PDF/A inačice PDF formata.

Smjernice za spremanje radova u PDF i PDF/A formatu možete pronaći ovdje.


Nakon unosa svih podataka i cjelovitog rada u PDF-u, na dnu stranice je potrebno pritisnuti Spremi.


Rad će potom postati vidljiv unutar sučelja za unos podataka o broju/sveščiću te ga je moguće uređivati (poveznica Promijeni), obrisati iz tog broja (poveznica Obriši), kreirati XML datoteku za postavljanje u DOAJ (poveznica Izvoz) te je moguće postaviti JATS XML datoteku tog rada:

  • No labels