Prozor Pregled izračunatih participacija služi za pregled studentovih participacija po godinama studiranja.

Odabirom opcije Pregled izračunatih participacija, za svaku upisanu akademsku godinu, prikazuju se sljedeći podaci:

  • nastavna godina
  • razina studija
  • redni broj studija na razini
  • indikator upisa
  • temelj financiranja
  • iznos participacije


Slika 1. Pregled upisanih akademskih godina


Detalji o temelju financiranja nalaze se na stranici uputa Temelj financiranja studija.

Odabirom pregleda detalja o izračunu participacije (opcija Prikaži izračun participacije), za određenu akademsku godinu, otvara se prozor sa svim relevantnim podacima koji utječu na izračun participacije studenta.


Slika 2. Podaci koji utječu na izračun participacije studenta


Odabirom opcije Prikaži parametre otvara se novi prozor u kojem je moguće pregledati parametre koji utječu na izračun participacije. Dio parametara se odnosi na parametre programskih ugovora Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dio na parametre propisane od strane učilišta ili sveučilišta, kao što je vidljivo na slikama u nastavku. Detalji o navedenim parametrima nalaze se na stranici uputa Programski ugovor.

Slika 3. Parametri za izračun participacije


Slika 4. Parametri za izračun participacije

Iz prozora u kojem je izračun participacije za studenta, te iz prozora s parametrima za izračun participacije, moguće je otvoriti shemu izračuna participacije, koja se otvara kao pdf dokument, odabirom opcije Shema izračuna participacije.


  • No labels