You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

 Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora sadrži podatke o tome kojim je djelatnicima dozvoljen rad za kojeg mentora. Djelatnik može imati dozvolu za pregled i dozvolu za izmjenu podataka nekog od mentora.
Djelatnici dobivaju dozvole na osnovi Imenovanja osoba za rad s ISVU  za rad ili pregled podataka o ispitima. Uz to imenovanje ISVU koordinator treba tim osobama  dodijeliti dozvolu za rad s podacima za pojedinog mentora.

 • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za rad s podacima o ispitima, u ovom im se prozoru može definirati za podatke kojeg od mentora ima dozvolu za rad, a s kojim samo za pregled podataka.
 • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za pregled podataka o ispitima, djelatnik će moći samo pregledavati podatke bez obzira kakva je dozvola dana kroz ovu opciju.
Na ovoj stranici:

Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora, prikazan na slici 1, pokreće se odabirom opcije Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora iz izbornika Nastavni plan.

Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora sastoji se od dva okvira:

 • U gornjem okviru prikazani su podaci o mentoru
 • U donjem okviru prikazani su podaci o osobama kojima je dodijeljena neka od dozvola za rad s podacima mentora


 

Slika 1. Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora


U gornjem dijelu prozora određeno je o kojem se visokom učilištu i mentoru radi (slika 2).


Slika 2. Podaci o mentoru


U donjem dijelu prozora (slika 3) nalazi se popisa osoba koje imaju dozvolu za rad s podacima određenog mentora. Dozvola može biti samo za pregled podataka ili i za njihovu izmjenu.


Slika 3. Podaci o osobama


Dozvole za rad s podacima mentora odnose se na opcije u modulu Ispiti i izborniku Završetak studija, a odnose se na osobe koji imaju imenovanje (a time i dozvole) za rad s podacima o ispitma. Takva osoba moći će dohvatiti sve podatke o studentima kojima je barem jedan mentor onaj mentor s čijim podacima osoba ima dozvolu pregleda. Naravno, ukoliko osoba ima dozvolu za izmjenu podataka mentora moći će evidentirati tog mentora kao mentora nekog studenta.

Evidencija dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora

 

 • Pokrenuti modul ISVU Studiji i studenti
 • Izbornik Nastavni plan opcija Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora
 • U gornjem okviru pokrenuti Unos ) i unijeti oznaku nastavnika–mentora. Ukoliko nije poznata oznaka osobe, može se doznati otvaranjem liste mentora. Lista se može otvoriti iz pomoćnih tablica ili pritiskom desne tipke miša iznad polja šifra mentora, te odabirom opcije Lista-Mentor.Slika 4. Unos novo zapisa

   • Nakon što je akcija potvrđena (  ), u donjem okviru omogućen je unos osoba.

   • Obavezno je unijeti oznaku osobe, koja se također može saznati iz liste, pritiskom desne tipke miša nad poljem Oznaka osobe, i odabirom opcije Lista- Osoba.

   • Nakon što se upiše oznaka osobe, polja u kojima se upisuje ime i prezime osobe automatski se ispunjavaju. Posljednje polje u donjem dijelu prozora Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentoraodređuje vrstu dozvole koja se korisniku želi dati; te dozovle mogu biti:
    • samo za pregled podataka
    • za pregled i izmjenu podatakaSlika 5. Dodavanje dozvola

 • No labels