You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora sadrži podatke o tome kojim je djelatnicima dozvoljen rad za kojeg mentora. Djelatnik može imati dozvolu za pregled i dozvolu za izmjenu podataka nekog od mentora.
Djelatnici dobivaju dozvole na osnovi Imenovanja osoba za rad s ISVU  za rad ili pregled podataka o ispitima. Uz to imenovanje ISVU koordinator treba tim osobama  dodijeliti dozvolu za rad s podacima za pojedinog mentora.

  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za rad s podacima o ispitima, u ovom im se prozoru može definirati za podatke kojeg od mentora ima dozvolu za rad, a s kojim samo za pregled podataka.
  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za pregled podataka o ispitima, djelatnik će moći samo pregledavati podatke bez obzira kakva je dozvola dana kroz ovu opciju.


Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora, prikazan na slici 1, pokreće se odabirom opcije Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora iz izbornika Nastavni plan.
Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora sastoji se od dva okvira:

  • U gornjem okviru prikazani su podaci o mentoru
  • U donjem okviru prikazani su podaci o osobama kojima je dodijeljena neka od dozvola za rad s podacima mentora


 
Slika 1. Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora
U gornjem dijelu prozora određeno je o kojem se visokom učilištu i mentoru radi (slika 2).

Slika 2. Podaci o mentoru
U donjem dijelu prozora (slika 3) nalazi se popisa osoba koje imaju dozvolu za rad s podacima određenog mentora. Dozvola može biti samo za pregled podataka ili i za njihovu izmjenu.

Slika 3. Podaci o osobama
Dozvole za rad s podacima mentora odnose se na opcije u modulu Ispiti i izborniku Završetak studija, a odnose se na osobe koji imaju imenovanje (a time i dozvole) za rad s podacima o ispitma. Takva osoba moći će dohvatiti sve podatke o studentima kojima je barem jedan mentor onaj mentor s čijim podacima osoba ima dozvolu pregleda. Naravno, ukoliko osoba ima dozvolu za izmjenu podataka mentora moći će evidentirati tog mentora kao mentora nekog studenta.

  • No labels