U ovom prozoru je moguće definirati interval u kojem će se izvoditi cjeloživotno učenje.

Slika 1. Prozor Izvođenje programa cjeloživotnog učenja

 

Izvođenje programa može biti više puta u jednoj akademskoj godini.

Intervali se ne moraju poklapati sa održavanjem nastave, definiranom u Akademskom kalendaru.

 

Save

Save

  • No labels