Prozor Obavljanje dužnosti na organizacijskoj jedinici služi kako bi se dužnost koju obavlja pojedina osoba mogla ispisivati na raznim izvještajima, naročito vezano uz održanu nastavu.

 

Slika 1. Prozor Obavljenje dužnosti na organizacijskoj jedinici

 

Evidencija zapisa o obavljanju dužnosti započinje pokretanjem akcije Unesi (F8).

Prilikom unosa podataka moguće je podatke dohvatiti u listi. Dohvatom liste Podjedinica VU otvara se lista svih ustrojstvenih jedinica kojima je u prozoru Ustrojstvena jedinica Nadređena ustrojstvena jedinica visoko učilište. Dohvatom liste Dužnost otvara se lista dužnosti kojima je u prozoru Dužnost navedena Vrsta dužnosti "Na razini organizacijske podjedinice VU".


Save

Save

Save

  • No labels