Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U izvještaju se za sve studente prikazuje ukupan broj neosvojenih ECTS bodova u zimskom, odnosno ljetnom semestru. U broj neosvojenih ECTS bodova računaju se samo predmeti koji su upisani u akademskoj godini za koju se izrađuje izvještaj i koji nisu položeni, odnosno ne nalaze se u statusu 4-priznat ispit iz predmeta ili 5-obavljen (položen).

Studenti koji nemaju upisan niti jedan predmet u nekom semestru, u izvještaju nemaju naveden redak s podacima za taj semestar.Studenti koji imaju navedenu vrijednost 0.0 nepoloženih ECTS bodova za neki semestar, osvojili su sve ECTS bodove u tom semestru.Ukoliko student u jednoj akademskoj godini paralelno na istom visokom učilištu studira dva studija, u izvještaju će biti prikazani podaci za obadva studija.

Nakon što je odabrana opcija Izvještaj o neosvojenim ECTS bodovima u akademskoj godini prikazuje se dijalog Odabir godine u kojem je potrebno unijeti akademsku godinu za koju se želi izraditi izvještaj.


Slika 1. Dijalog Odabir godine


Akademska godina za koju se želi izraditi izvještaj unosi se u obliku gggg, gdje je gggg početna akademska godina. Primjerice, ako se želi izraditi izvještaj za 2018./2019. akademsku godinu, potrebno je upisati samo vrijednost 2018.

Nakon što je unesena akademska godina, potrebno je pritisnuti gumb Prihvati nakon čega se pokreće izrada izvještaja. Izvještaj se prikazuje u obliku tablice u prozoru Izvještaj o neosvojenim ECTS bodovima u akademskoj godini (Slika 2).
Moguće je promijeniti redoslijed sortiranja podataka u izvještaju pomoću opcije Izbor polja i redoslijeda sortiranja, dok opcija Pregled izvještaja omogućava ispis izvještaja.


Slika 2. Izvještaj o neosvojenim ECTS bodovima za 2009./2010. akademsku godinu

  • No labels