Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prozor Izvještaj za programske ugovore nalazi se u aplikaciji Studiji i studenti, u izborniku Izvješća.

Slika 1 prikazuje podatke u prozoru za dano visoko učilište.

Slika 1. Podaci u prozoru Izvještaj za programske ugovore

Prozor služi za pregled podataka i generiranje izvještaja za programske ugovore koji se upućuju u MZOS. Kategorije i podaci odgovaraju izvještajima koje je MZOS tražio od visokih učilišta u prvoj godini primjene programskih ugovora.

 

U gornjem okviru moguće je dohvatiti akademsku godinu za koju se radi izvještaj. U donjim okvirima su prikazani podaci po traženim kategorijama. Odabirom svake od donjih kartica prikazuje se opisni tekst u lijevom stupcu, dijelu Informacije o podacima koji detaljnije opisuje o kojim podacima se radi.

Klikom na link Spremi izvještaje u mapu odabire se mjesto na računalu u kojem se generira i sprema po jedna Excel datoteka za svaku od prikazanih kartica (kategorija).