Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Format datoteke za uvoz podataka o prosjeku ocjena na studiju Struktura zapisa ASCII datoteke: 


JMBAG#SifVU#SifStudija#AkademskaGodina#ProsjekOcjena 


Ime poljaOpis poljaMaksimalna duljina i sadržaj polja

Obavezno

JMBAGJedinstveni matični broj akademskog građana. 10 znamenkiDA
SifVUJedinstveni (matični) broj ustanove (podatak će biti dojavljen ustanovi iz CAP-a).4 znamenke DA
SifStudijaŠifra studija na ustanovi. do 5 znamenki DA
AkademskaGodinaAkademska godina (na primjer: 2017 za ak. godinu 2017. / 2018.).

do 5 znakova

DA
ProsjekOcjena Decimalni podatak oblika x,xxx. Koristi se zarez (,) za odvajanje decimala (maksimalno 3 decimale); vrijednost mora biti >= 2,000 te <= 5,000.do 4 znamenke DA


Postupak pripreme podatak za uvoz

1.Potrebno je kroz 'Upis godine na visokom učilištu' dohvatiti studente za koje će se uvoziti podaci u ISSP.
2.U Alatima kliknuti na 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek'.


3.Nakon klika na 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek' automatski se otvara pomoćni prozor 'Osvojeni ECTS bodovi i ostvareni prosjek'.

 • U ovom pomoćnom prozoru možete odabrati uvoz podataka 'Za trenutno prikazani zapis' ili 'Za sve dohvaćene paralelne studije studenata'.
 • Ostvareno u periodu: datum od: — datum do:  - Unos perioda u kojem su ostvareni ECTS bodovi i prosjek.


4.Nakon podešavanja kriterija, akcijom Prihvata otvara se novi prozor 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek'. • Stupce treba poredati kako je prikazano na slici iznad: JMBAG-Visoko učilište - Prosjek ocjena.
 • Stupce možete poredati povlačenjem istih mišom lijevo desno ili uključivanjem opcije 'Izbor vidljivih polja i kriterija sortiranja' pri čemu podesite sortiranje prema slici niže.5. Izvoz podataka se radi na način da se iz prozora 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek' pokrene 'Spremanje podatak u datoteku - Ctrl + S', pri čemu se otvara novi prozor za odabir mjesta spremanja datoteke.


 • Za potrebe uputa, mi smo na radnoj površini kreirali mapu 'Uvoz-ISSP' u koju je pohranjena datoteka 'ess1.txt'.
 • Ime datoteke smo postavili na ess1 jer pripremamo studente za uvoz u ISSP koji su upisali Element strukture studija 1.
 • U ime datoteke smo uključili i ekstenziju '.txt' tako da se datoteka izveze u formatu pogodnom za daljnju obradu pomoću uređivača teksta 'Notepad'.


6. Dorada izvedene datoteke.

 • Izgled datoteke otvorene u tekstualnom uređivaču 'Notepad'. • izvezeni podaci u datoteci su (boldano) → JMBAG#SifVU#SifStudija#AkademskaGodina#ProsjekOcjena  pa je potrebno dodati šifru studija i akademsku godinu.

  1.korak: označiti cijeli zapis - Ctrl+A.
  2.korak: otvoriti prozor za zamjenu znakova - Ctrl +H.
  3.korak: u polje 'Find what' utipkati #203 pri čemu 203 predstavlja šifru visokog učilišta.
  4. korak: u polje 'Replace with' utipkati #203#1#2017 pri čemu broj jedan predstavlja šifru elementa strukture studija za koji smo na početku dohvatili studente, a 2017 predstavlja akademsku godinu za koju nam je potreban uvoz u ISSP.
  5. korak: pritisnuti 'Replace All'.
  6.korak: ponoviti korake od 1 do 5, pri čemu u polje 'Find what' unosite interpunkcijski znak točku (.), a u polje 'Replace with' unosite interpunkcijski znak zarez (,) jer je potrebno decimale u prosjeku odvojiti zarezom, umjesto točkom.
  Ovim postupkom su dodani podaci koji fale prilikom izvoza iz ISVU.

7.Izgled i spremanje konačne datoteke spremna za uvoz u ISSP. • No labels