Za slanje zahtjeva za uvrštavanje zbornika u Open Monograph Press (OMP), potrebno je na adresu hrcak@srce.hr dostaviti sljedeće:

  1. Ispunjen i ovjeren Zahtjev za uvrštavanje
  2. Posljednji cjeloviti broj ili posljednje izdanje zbornika
  3. Web adresu konferencije i/ili zbornika
  4. Upute autorima (ako nisu vidljive na dostavljenoj web adresi)

Zahtjevi za uvrštavanje se razmatraju i validiraju sukladno Obaveznim kriterijima za uvrštavanje zbornika cjelovitih konferencijskih radova u Open Monograph Press.

  • No labels