1. Otvoreni pristup
  Zbornik mora aktivno provoditi politiku otvorenog pristupa cjelovitim tekstovima objavljenih radova.
  1. Izdavač/urednik se prijavom u OMP obvezuje da će od trenutka uvrštavanja u OMP cjelovite tekstove objavljenih radova objavljivati u otvorenom pristupu.
  2. Ako zbornik objavljuje radove na drugim mrežnim stranicama, sav sadržaj mora biti u otvorenom pristupu.
  3. Ako na mrežnim stranicama konferencije ili zbornika nisu objavljeni cjeloviti tekstovi radova, na stranicama konferencije ili zbornika mora biti objavljena izjava o otvorenom pristupu i postojanju cjelovitih radova na OMP-u Hrčka.

 2. Urednici, odbori i impresum
  Zbornik mora imati najmanje jednoga urednika te nevedene članove svih odbora koji su ustrojeni prilikom organizacije konferencije (znanstveni, programski, počasni i/ili bilo koji drugi tematski odbor). Informacije o uredniku i članovima odbora moraju biti navedene na mrežnim stranicama konferencije te u impresumu, uz podatke o nakladniku/izdavaču te ISBN ili ISSN.

 3. Upute za autore
  Zbornik mora imati upute za autore. Upute za autore moraju biti objavljene na javnoj mrežnoj stranici konferencije ili zbornika, a moraju sadržavati minimalno:
  • smjernice za tehničko oblikovanje rada, koje uključuju obavezu navođenja

   1. imena autora i njihovih ustanova (pravni subjekt s kojim je autor ugovorno povezan tijekom istraživanja, a ako nema ugovorne obaveze onda grad i država u kojoj autor obitava),
   2. naslova, 

   3. sažetka, 

   4. ključnih riječi,

   5. popis korištene literature i izvora na kraju rada,

  • upute za navođenje literature,

  • podatke o kategorizaciji radova. Za recenzirane radove podatak o kategorizaciji rada treba objaviti ili u zaglavlju svakog rada ili, ako je kategorizacija svih radova uvijek istovrsna, u općim informacijama o samom zborniku ili dostavljenim dokumentima.


 4. Politika recenziranja
  1. Organizacijska i/ili druga tijela konferencije moraju jasno objaviti politiku recenziranja na mrežnoj stranici konferencije i/ili u impresumu zbornika.
  2. Zbornik mora imati jasnu politiku recenziranja radova te provoditi recenziju svih radova (izvornih znanstvenih, preglednih, stručnih te svih kategorija proizašlih iz navedenih ili usporedivih glede znanstvenoga područja, polja i grane).
 • No labels