Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

te omogućiti sa svoje strane pristup bazi sa adrese hrcak.srce.hr.

Ukoliko časopis koristi Hrčak OJS potrebno je samo poslati molbu za aktivacijom mogućnosti sinkronizacije na hrcak@srce.hr bez podataka za pristup bazi.

Nakon aktivacije mogućnosti, sinkronizacija se pokreće putem gumba OJS sinhronizacija na vrhu sučelja za unos podataka o časopisu:

...