Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Prozor Ispit pred povjerenstvom sadrži podatke o održavanju ispita pred povjerenstvom koji se održava zbog ispunjenja nekog od pravila za izlazak na ispit pred povjerenstvom. 

Pravila za ispit pred povjerenstvom definirana su u katalogu Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom
Studenti koji zbog nekog od pravila za ispit pred povjerenstvom moraju na nekom roku izaći na usmeni ispit pred povjerenstvom, ne raspoređuju se za usmeni ispit zajedno s ostalim studentima, već se raspoređuju odvojeno, koristeći ovu opciju.

Opcija Ispit pred povjerenstvom omogućuje:

  • definiranje termina održavanja ispita pred povjerenstvom
  • definiranje članova koji čine ispitno povjerenstvo
  • raspoređivanje studenata za ispit pred povjerenstvom
  • ispisivanje rasporeda za oglasnu ploču
  • objavljivanje rasporeda na Studomatu
  • ispisivanje Odluke i Zapisnika o ispitu pred povjerenstvom
  • evidentiranje postignutih rezultata na ispitu pred povjerenstvom, tj. ocjena pojedinih članova ispitnog povjerenstva i konačne ocjene na ispitu.


Studenti koji moraju izaći na ispit pred povjerenstvom prikazani su u prozoru Prijava ispita crvenom bojom. Također je u prozoru Raspored za usmeni ispit, u gornjem okviru u polju Ispit pred povjerenstvom prikazan broj studenata koji na tom roku izlaze na ispit pred povjerenstvom.

Info
Definiranje termina za ispit pred povjerenstvom i članova ispitnog povjerenstva može se obaviti ranije, ali se raspoređivanje studenata u termine za ispit obavlja nakon što prođe vrijeme prijave i vrijeme odjave studenata za ispitni rok za sve predmete koji se nalaze u ispitnoj grupi.

Za studenta koji je morao izaći na pismeni dio ispita, evidentiranje ocjene na ispitu pred povjerenstvom može se obaviti tek nakon evidencije njegove ocjene na pismenom ispitu. Ispitu pred povjerenstvom može pristupiti student koji je pristupio pismenom dijelu ispita, bez obzira na dobivenu ocjenu. 

Ako student na pismenom dijelu ispita ima evidentiranu ocjenu 0, tada na Studomatu neće moći vidjeti raspored ispita pred povjerenstovom.

Za rokove koji nemaju pismeni dio ispita, ocjene na ispitu pred povjerenstvom mogu se evidentirati odmah nakon završetka roka prijave i odjave, tj. preskaču se svi koraci vezani uz pismeni dio ispita. 
Posljedica pada na ispitu pred povjerenstvom može biti ponovni upis predmeta, ispis sa studija ili nema akcije, odnosno student nastavlja izlaziti na ispit iz predmeta ako nije iskoristio dozvoljeni broj izlazaka na ispit. Ako je posljedica pada ispis sa studija, student ne može nastaviti studirati na istom studiju. Ako želi nastaviti studirati na drugom studiju na visokom učilištu, potrebno mu je evidentirati promjenu smjera zbog gubitka prava na prethodnom studiju. Student će moći upisati samo onaj studij na kojem se ne izvodi predmet radi kojeg je student izgubio pravo studiranja.


 Slika 1. Prozor Ispit pred povjerenstvom


Prozor Ispit pred povjerenstvom sadrži informacije o ispitu pred povjerenstvom i sastoji se od 6 dijelova:


Dodatne akcije vezane uz izradu rasporeda za ispit pred povjerenstvom su:Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici:
 
Table of Contents
...