Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Akademski kalendar  je prozor koji sadrži podatke o datumima koje visoko učilište definira za svoj kalendar nastave u nekoj akademskoj godini. Dani definirani u akademskom kalendaru mogu se koristiti za ispis kalendara za oglasnu ploču i  publiciranje akademskog kalendara na internetu. Ti dani također određuju ponašanje raznih modula primjerice Studomata; studentima se npr. na Studomatu nudi upis godine ukoliko su definirani dani za upis više godine.

Slika 1. Prozor Akademski kalendar


Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of Contents...

  • u gornjem se dijelu prozora navodi ustrojstvena jedinica i akademska godina za koju se definira kalendar te padajući izbornik koji označava je li akademski kalendar zaključan ili nije.
  • u donjem dijelu prozora nalaze se tri kartice:

...

  • 2- održavanje nastave - vrsta dana koju je obavezno definirati da bi se ispunio preduvjet za  zaključavanje akademskog kalendara, pri čemu je potrebno evidentirati održavanje nastave za oba semestra. Ako je datum održavanja semestra do npr. 1.6. u noći 1.6. na 2.6. će se prebaciti statusi predmeta iz upisan u odslušan

  • 16 - upis izbornih predmeta za tekuću akademsku godinu - definiranjem ove vrste dana studentima se na Studomatu nudi opcija upisa izbornih predmeta za ljetni semestar za tekuću akademsku godinu. Ovu vrstu dana treba evidentirati ako studenti upisuju izborne predmete za ljetni semestar nakon početka tekuće akademske godine.

  • 17 - upis izbornih predmeta za sljedeću akademsku godinu - definiranjem ove vrste dana studentima se na Studomatu nudi opcija upisa izbornih predmeta za ljetni semestar za sljedeću akademsku godinu. Ovu vrstu dana treba evidentirati ako studenti upisuju izborne predmete za ljetni semestar prije početka sljedeće akademske godine.

...

Dani za unos su jednaki kao i Dani neovisni o rednom broju semestra i Dani ovisni o rednom broju semestra.

Note
iconfalse
Ako je za studij naveden dan neke vrste, za taj studij su relevantni samo dani te vrste navedeni za studij, a ne one definirane za visoko učilišta. Npr. ako se za studij u akademskoj godini navede vrsta dana 10 - Upis na visoko učilište u sljedeću akademsku godinu, neće se uopće gledati ta vrsta dana u navedenoj akademskoj godini koja je navedena za visoko učilište. Dakle, ako su neki periodi navedeni za visoko učilište čak i primjenjivi za studij, moraju se za studij eksplicitno navesti.

...

Note
iconfalse

Nakon što visoko učilište zaključa svoj akademski kalendar još uvijek može unositi, mijenjati i brisati dane, koji su po vrsti takvi, da nisu potrebni za zaključavanje kalendara.

Ako se žele promijeniti podaci o održavanju nastave (datum završetka semestra), potrebno je kalendar otključati, promijeniti željeni podatak, te kalendar ponovo zaključati.

...