Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width70%

 Prozor Prozor Dozvole djelatniku nad predmetima sadrži podatke o tome kojem je djelatniku dozvoljen rad sa kojim predmetima u modulu Ispiti i modulu Nastavnički portal.

Djelatnici dobivaju dozvole na osnovi  Imenovanja osoba za rad s ISVU  za pregled ili rad s podacima o ispitima. Uz to imenovanje treba im se dodijeliti dozvola za rad s pojedinim predmetom.

  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za rad s podacima o ispitima, u ovom im se prozoru može definirati s kojim predmetima ima dozvolu za rad, a s kojim samo za pregled podataka.
  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za pregled podataka o ispitima, s dozvolama nad predmetima definiranim u ovom prozoru, djelatnik će moći samo pregledavati podatke.


Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of Contents...

Prozor Dozvole djelatniku nad predmetima (slika Slika 1) podijeljen je na dva okvira. U gornjem okviru prozora navodi se o kojem se visokom učilištu i o kojem djelatniku radi, kome se želi dodati dozvola za pregled ili izmjenu podataka o nekom predmetu.


Slika 1. Prozor Dozvole djelatniku nad predmetima

 


Note
U donjem dijelu prozora navodi se nad kojim sve predmetima djelatnik ima dozvolu.

...

  • dozvola za pregled podataka (dozvola za izmjenu je postavljena na Ne)
  • dozvola za pregled i izmjenu podataka (dozvola za izmjenu je postavljena na Da)

 


Evidencija dozvole djelatniku nad predmetima

...

Visoko učilište je automatski ponuđeno, jedino treba upisati oznaku osobe (slika Slika 2). Oznaku osobe može se i odabrati iz Liste osoba, koju možemo pozvati pomoću Pomoćnih tablica ili pritiskom desne tipke miša nad poljem Oznaka osobe.

...

Lista predmeta prikazana je na slici Slici 3.


Slika 3. Lista - predmet

...


 
Warning


Svim djelatnicima unosom novog retka se dozvola za izmjenu postavlja automatski na vrijednost "Da". Ukoliko se ne želi da inicijalna vrijednost bude da potrebno je iz Alata s lijeve strane prozora maknuti kvačicu pored izbornika Pretpostavljena vrijednost atributa "Dozvola za izmjenu" je "Da".

 Nakon što je podatak Šifra predmeta unesen, još se mora odabrati je li dozvola koja se daje djelatniku samo za pregled ili i za izmjenu podataka.Na kraju unosa dozvole, nakon potvrde akcije, u donjem lijevom kutu prozora bit će ispisana poruka Zapis je upisan u tablicu (slika Slika 4).


Slika 4. Unesena dozvola za predmet Počela ekonomije

 


Anchor
Popis djelatnika s dozvolama za predmet
Popis djelatnika s dozvolama za predmet

...


Sve dozvole koje su dane djelatnicima mogu se ispisati na izvještaju. Izvještaj se generira pokretanjem opcije Ispiši dozvole (slika Slika 5).


Slika 5. Pokretanje opcije Ispiši dozvole


Primjer jednog takvog izvještaja prikazuje slika Slika 6.


Slika 6. Pregled sadržaja izvještaja prije ispisa

...