Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Nastavne grupe


 • Zašto evidentirati nastavne grupe za pojedini predmet?

Evidencija nastavnih grupa omogućava izradu rasporeda sati. Također će pri izradi rasporeda za pismeni ili usmeni ispit moguće je odabrati studente koji su raspoređeni u definirane nastavne grupe za predmet.

 • Kako evidentirati predavanja predmeta na raznim jezicima?

Isti predmet može se predavati paralelno na različitim jezicima. U prozoru Predmet u akademskoj godini - kartica Jezik, navodi na kojim se jezicima u toj akademskoj godini predmet može izvoditi, a u prozoru Nastavne grupe za predmet u semestru, za svaku se grupu navodi na kojem se od definiranih  jezika predaje.

 • Je li potrebno studenta unijeti u svaku predmetnu grupu?

Jednom kad je student raspoređen u neku nastavnu grupu, njega će sustav automatski rasporediti u sve predmete koji sadrže nastavnu grupu istog imena.

 • Kako studentu promijeniti grupu za pojedini predmet?

Odabrati prozor Raspoređivanje po grupama za studenta. Nakon što je željeni student dohvaćen, potrebno je u donjem okviru odabrati predmet, pokrenuti izmjenu, te u polje Grupa unijeti novu grupu u koju će student biti raspoređen.

Ostala pitanja

 • Čemu služe evidentirani tjedni nastave?

Tjedni nastave je prozor u kojem se definiraju tjedni nastave unutar semestra u kojima se održava nastava. Evidencija zapisa u ovom prozoru omogućuje izradu rasporeda u modulu Raspored sati, evidenciju omogućuje evidenciju korištenja dvorana u različitim terminima i evidenciju Tjednog plana nastave u Nastavničkom portalu.

 • Zašto evidentirati obavljanje dužnosti?

Podatke o obavljanju dužnosti je potrebno evidentirati zbog izrade raznih potvrda i odluka kako bi sustav mogao evidentirati potpisnike istih.

Jedna od dužnosti koju je neophodno evidentirati jest dekan fakulteta, jer se koristi kao potpisnik većina odluka i dokumenata donesenih na visokom učilištu. U slučaju evidencije odluka i zapisnik o ispitu pred povjerenstvom potrebno je evidentirati i vrstu dokumenta u opciji Vrsta dokumenta na visokom učilištu.

Dekan i prodekani, ukoliko su evidentirani u prozoru Obavljanje dužnosti i ukoliko imaju korisničko ime, imaju pravo pristupa svim podacima u skladištu podataka.

Kod same evidencije moguće je evidentirati i osobu koja priznaje ispite. Evidencija služi da se kroz modul Ispiti i Studiji i studenti može evidentirati priznavanje ispita.

 • Zašto evidentirati obavljanje dužnosti na smjeru?

Prozor Obavljanje dužnosti na smjeru služi za evidentiranje dužnosti za jedan od definiranih elemenata strukture studija na visokom učilištu.

Razlika između prozora Obavljanje dužnosti i Obavljanje dužnosti na smjeru je ta, što se u ovom prozoru definiraju djelatnici za određeni element strukture studija, a u prozoru Obavljanje dužnosti na razini cijelog visokog učilišta.

 • Gdje se koriste evidentirane dvorane?

U modulu Ispiti pri izradi rasporeda za pismeni/usmeni ispit i ispita pred povjerenstvom, te u modulu Raspored sati gdje se za dvoranu može evidentirati rezervacija za ispit, predavanje, ili napraviti raspored.