Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Polje Razina studija prikazuje uz koju razinu studija (dodiplomski, preddiplomski...) se dodjeljuje taj stručni naziv.


Image Added

Image RemovedSlika 1.  Prozor Stručni naziv

...