Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ime poljaOpis poljaMaksimalna duljina i sadržaj polja

Obavezno

JMBAGJedinstveni matični broj akademskog građana. 10 znamenkiDA
SifVUJedinstveni (matični) broj ustanove (podatak će biti dojavljen ustanovi iz CAP-a).4 znamenke DA
SifStudijaŠifra studija na ustanovi. do 5 znamenki DA
AkademskaGodinaAkademska godina (na primjer: 2017 za ak. godinu 2017. / 2018.).

do 5 znakova4 znamenke

DA
ProsjekOcjena Decimalni podatak oblika x,xxx. Koristi se zarez (,) za odvajanje decimala (maksimalno 3 decimale); vrijednost mora biti >= 2,000 te <= 5,000.do 4 znamenke DA

...