Tjedni nastave je prozor u kojem se definiraju tjedni nastave unutar semestra u kojima se održava nastava. Evidencija zapisa u ovom prozoru omogućuje evidenciju korištenja dvorana u različitim terminima i evidenciju Tjednog plana nastave u Nastavničkom portalu.

Prozor Tjedni nastave nalazi se u modulu Studiji i studenti. U modulu Studiji i studenti prozor se pokreće odabirom opcije Tjedni nastave izbornika Nastavni plan.

Na ovoj stranici:


Slika 1. – Prozor Tjedni nastave


Prozor Tjedni nastave sastoji se od tri okvira (Slika 1):

Evidencija tjedana nastave


  • Nakon pozicioniranja u gornji dio prozora i pokretanja akcije unos, polja koja je obavezno popuniti su šifra visokog učilišta, akademska godina i redni broj semestra za koji se evidentiraju tjedni nastave. Kad su sva polja popunjena, akcija se završava potvrdom.
  • Nakon što je gornji dio prozora popunjen, evidencija se nastavlja u središnjem dijelu prozora.


Tjedni nastave mogu se unositi ili generirati.


Unos tjedana nastave
Ukoliko se unose, mora se pokrenuti akcija unos nakon pomicanja u središnji dio prozora, i evidentirati zapis po zapis. Svaki se zapis sastoji od rednog broja tjedna, datuma od i datuma do kad taj tjedan nastave traje.


Generiranje tjedana nastave
Ukoliko se izabere opcija Generiranje tjedana nastave, sustav će sam definirati tjedne nastave, pomoću podataka unesenih u akademskom kalendaru.Slika 2.
Generiranje tjedana nastave  • Nakon potvrde upita sustava, tjedni nastave su definirani.

Za svaki tjedan koji je definiran može se dodati i napomena u treći dio kataloga, koja pobliže opisuje taj tjedan. T

Zaključavanje tjedana nastave

Nakon što su evidentirani, tjedni nastave se moraju zaključati. Zaključavaju se kao i akademski kalendar, pozicioniranjem u gornji dio kataloga, pokretanjem akcije izmjena, promjenom NE u padajućem izborniku u DA i potvrdom akcije na samom kraju. Nakon potvrde akcije, tjedni nastave su zaključani.

Tek nakon zaključavanja tjedana nastave, može se izraditi satnica i raspored sati.

Nakon što su tjedni nastave zaključani, ne mogu se napraviti nikakve izmjene, dok se ne otključaju.

Otključavanje tjedana nastave

Otključavaju se pozicioniranjem u gornji dio prozora, pokretanjem akcije izmjena, promjenom vrijednosti u padajućem izborniku sa DA u NE, te potvrdom započete akcije. Tjedni nastave se mogu otključati samo ako nema napravljenog rasporeda sati za taj semestar.


  • No labels