Vrijeme održavanja

; 14:00-15:00

Mjesto održavanja

https://meet.google.com/qum-cvgx-cki

Prisutni

 • Karolina Holub, NSK

 • Ana Vukadin, NSK

 • Ljiljana Jertec Musap, Srce (vodi sastanak u zamjenu za B. Macana)

 • Iva Melinščak Zlodi, FFZG

 • Lea Škorić, MEF

Ispričani

 • Bojan Macan, IRB
 • Ivana Malič Dorotić, SVKRI

Nisu prisustvovali niti se ispričali

 • Ivana Dević (SVKST)
 • Vlatka Lemić (Središnji ured za arhivsku građu SuZG)

Dnevni red i bilješke

 1. Uvod
  • predstavljanje dosadašnjeg rada RS
  • predstavljanje članova
  • novosti u Dabru
   • nadogradnja platforme, napuštanje Islandore (nova verzija ne udovoljava zahtjevima sustava), razvoj novih rješenja
   • pozivaju se svi da do 1.11. daju prijedloge izmjena, bilo da se radi o doradi postojećih ili uvođenju novih funkcionalnosti

 2. Pohrana karata - potaknuto upitom korisnika

  Tijekom prepiske članova RS i KO i na sastancima je zaključeno:

  • U slučaju kada karta funkcionira kao prilog uz neki drugi dokument, tada se može pohraniti kao dodatna datoteka uz glavni dokument (u okviru istog objekta)
  • Ako je karta važna i bitno je da bude samostalan objekt i ima vlastiti opis – izradit će se zasebni metapodatkovni opis (unutar slikovne građe ili pod ostale vrste dokumenata)
   • Prijedlog opisa pripremaju Ana i Karolina iz NSK

 3. Potrebno je omogućiti pohranu svih vrsta formata na svim objektima, kako bi uz „glavnu“ datoteku uvijek bilo moguće pohraniti i sporedne (tj. one koje imaju funkciju priloga i za koje nije predviđena pohrana u obliku samostalnog objekta)

 4. Prijedlozi Radne skupine za korisničke funkcionalnosti

  1. preprinti – nerecenzirane verzije rukopisa (pitanje se otvorilo na više RS)

   Zbog obaveznih polja u metapodatkovnom opisu članaka i srodnih radova, preprinte trenutno nije moguće pohraniti prije prihvaćanja ili objave. Potrebno je što raniji unos takvih radova.

   Preporuke i svjetska praksa podržavaju pohranu nerecenziranih rukopisa kao zasebne vrste objekata uz što jednostavniji metapodatkovni opis

   • Prijedlog opisa (na bazi nekog od postojećih) pripremit će Iva

  2. prilozi

   Trenutni opis i prikaz priloga je neadekvatan, ne vidi se čemu je nešto prilog niti što je u tom prilogu. (pitanje je upućeno i RS za OR). Rješenje je kopirano iz ocjenskih radova i ne odgovara potrebama npr. znanstvenih radova. Najbolje se to vidi u činjenici da je dozvoljen upis samo jednog autora. Ako je nešto prilog članku, podaci o autorima bi trebali biti direktno povučeni iz članka, kao i svi ostali ključni metapodaci.

   Zaključak: pohranu priloga kao samostalnog objekta trebalo bi maksimalno izbjegavati. Datoteke koje imaju funkcije priloga glavnoj datoteci trebalo bi pohraniti kao dodatne (unutar istog objekta), kao što je opisano u točki 3).

   • Lea će napraviti nekoliko primjera u testnom repozitoriju te testirati prikaz, mogućnosti odabira prava pristupa isl.

  3. Izdvajanje opcije „OA s embargom“ kao zasebne opcije u izborniku s pravima pristupa (sada je „skriveno“ unutar detalja opcije otvorenog pristupa) kako bi korisnicima prilikom samoarhiviranja ta mogućnost bila jasno vidljiva
   • Ljiljana će istražiti mogućnosti

  4. Obavezno polje u članku iz časopisa su brojevi stranica (od - do) a postoje članci koji imaju samo jednu stranicu i numerirani su. Prijedlog je da i dalje bude obavezan unos početne i završne stranice, ali, ako su jednake, da se pri prikazu pokaže samo 1.

  5. Isticanje verzije rada  

   Vrlo je bitna informacija je li u repozitorij pohranjena: objavljena izdavačeva verzija, postprint ili preprint. Trenutno je to vidljivo u „oblačiću“ kada se prijeđe iznad ikone datoteke i na generiranoj naslovnici.
   Kada god je moguće, verzija rada trebala bi biti zapisana uz vrstu rada, tj. biti vidljiva i u skraćenom zapisu, i u popisu objekata… Ovo je izvedivo kada je uz jedan zapis pohranjena samo jedna datoteka.
   Mogućnosti izvedbe na objektima s više datoteka razmotrit će se prilikom testiranja pod točkom 4.b

  6. Izmjena hodograma unosa

   Prijedlog je da unos rada počinje s PDF-om, pa se iz njega izvlače metapodaci. Prijedlog odbačen, no umjesto toga je zaključeno da treba unaprijediti preuzimanja iz vanjskih baza, primjerice da se prilikom preuzimanja iz Hrčka preuzme i datoteka i da se ne treba ručno upisivati Orcid.


  7. Otvorena pitanja RSKF za sljedeće sastanke:
   • opis i prikaz kolaboracija i kolaboratora
   • opis i prikaz podataka o projektima

 5. Na više RS i na sastancima KO zaključeni je da je potrebno revidirati i ujednačiti metapodatkovne opise, prava pristupa i hodograme unosa i uređivanja različitih vrsta objekata. Ljiljana je napravila dokument s trenutnim stanjem i prijedlozima ujednačavanja. Putem e-pošte ili na sljedećem sastanku će se podijeliti zadaci.