Vrijeme održavanja

 09:00 - 11:15

Mjesto

 • Mrežno održavanje

Prisutni

 • doc. dr. sc. Ante Blaće, član Savjeta
 • Iva Grabarić Andonovski, članica Savjeta
 • dr. sc. Bono Lučić, član Savjeta
 • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, član Savjeta
 • prof. dr. sc. Daria Pašalić, predsjednica Savjeta
 • mr. sc. Sonja Pigac, članica Savjeta
 • Ivana Prosinečki, članica Savjeta
 • prof. dr. sc. Jasenka Sremac, članica Savjeta
 • izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, članica Savjeta
 • Draženko Celjak, voditelj službe za podatkovne usluge i kolaboracijske alate Srca
 • Ljiljana Jertec Musap, članica tima Hrčak

Dnevni red

 1. Promjene Pravilnika Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak
 2. Pitanje kategorizacije radova u Hrčku; raspraviti kategorije recenzija i prikaz slučaja
 3. Definiranje politike dugoročnog očuvanja časopisa na Hrčku
 4. Suradnja s Clarivate Analytics-om
 5. Razno

Zapisnik

 1. Promjene Pravilnika Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak

  Savjet je raspravio prijedloge promjena aktualnog Pravilnika.

  Savjet nije podržao prijedlog J. Stojanovski da se u članku 1. izmjeni naziv Hrčka u Repozitorij hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. Savjet se slaže da riječ portal ne opisuje najbolje svrhu Hrčka, ali ni riječ repozitorij nije dovoljno prikladna i upitni su benefiti takve promjene. J. Stojanovski je konstatirala da je Hrčak isključivo repozitorij jer se objavljuju završne verzije radova te da Hrčak ne osigurava podršku uredničkom procesu bez obzira na to što uredništvima omogućava korištenje sustava OJS.

  Savjet nije podržao prijedlog Srca da se u članku 4. iznimno omogući uvrštavanje časopisa koji ne ispunjavaju Kriterije za uvrštavanje časopisa u Hrčak zbog prestanka izlaženja, a na zahtjev ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Savjet smatra da bi uvrštavanje takvih časopisa moglo narušiti kvalitetu Hrčka te da ustanove za objavu takvih časopisa mogu koristiti alternativna rješenja.

  Savjet je raspravio treba li u članku 5. promijeniti rok od 45 dana nakon kojih časopis može podnijeti novi zahtjev za uvrštavanjem, ako smatra da je u međuvremenu ispunio kriterije za uvrštavanje koje u prethodnom zahtjevu nije ispunjavao. Zaključeno je da ostaje rok od 45 dana.

  Savjet je raspravio obavezu uredništva časopisa u članku 10. da ažurno objavljuje cjelovite sveščiće u Hrčku sa svim uključenim radovima i pripadajućim bibliografskim podacima (…) najkasnije na dan tiskanja papirnate inačice ili objave digitalne inačice sveščića. U svrhu ispunjavanja ove obaveze zaključeno je da je najbolja praksa da časopis u svoj plan uređivačkog rada kao posljednju stavku uvede tisak broja.

  Prihvaćeno je da se u članak 18. dodaje rečenica “Cjeloviti tekst rada koristi se u skladu s navedenom licencijom korištenja, ako je licencija korištenja navedena.”

  Prihvaćeno je da se u točku 2. članka 26. u popis osoba koje ravnatelj Srca imenuje kao članove i predsjednika Savjeta dodaje i predstavnik autora.

 2. Pitanje kategorizacije radova u Hrčku; raspraviti kategorije Recenzija, prikaz slučaja

  Odlučeno je da se kategorija rada Recenzija, prikaz slučaja razdvaja u dvije kategorije: Recenzija, prikaz (Book Review / book review) i Studija slučaja (Case report, Case study / research report). Kategorija radova koji su već objavljeni u Hrčku i svrstani u kategoriju Recenzija, prikaz slučaja neće se mijenjati.

  Odlučeno je da se uvodi nova kategorija radova Reagiranje, polemika (Reaction, Polemic / other).

  Raspravljeno je navođenje vrste recenzije (vanjska i urednička) u kategorizaciji radova u sučelju za administriranje i zaključeno je da je taj podatak potrebno maknuti tj. ostaviti samo kategorizaciju radova bez oznake recenzije.


 3. Definiranje politike dugoročnog očuvanja časopisa na Hrčku

  Predstavljen je prijedlog Politike dugoročnog očuvanja koji se temelji na optimalnim preporukama OpenDOAR-a (https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/policytool/) te je raspravljeno pitanje zamjene i brisanja PDF dokumenata radova nakon što su već objavljeni na Hrčku.

  Razmotrene su opcije zaključavanja radova za daljnje promjene nakon proteka određenog vremenskog perioda te opcija verzioniranja radova.

  Zaključeno je da je, u slučaju pogreške u PDF dokumentu objavljenom na Hrčku, potrebno omogućiti postavljanje novih verzija, ali na način da se nakon objave nove verzije PDF-a stara verzija trajno čuva te su sve verzije dostupne korisnicima na uvid.

  Administratorima je prije konačne objave broja na Hrčku potrebno prikazati upozorenje da je objava konačna te da prije objave pregledaju jesu li uneseni podaci i PDF dokumenti ispravni. Također je poželjno administratorima časopisa omogućiti pregled sveščića prije njegove objave.

 4. Suradnja s Clarivate Analytics-om

  D. Pašalić je izvijestila o problemima s kojima se susreće časopis Biochemia Medica prilikom indeksiranja u Web of Science.

  Časopisi će nastojati uspostaviti kvalitetniju komunikaciju s Clarivate Analytics-om kroz suradnju sa Središnjim centrom za elektroničke izvore informacija (on-line baze i elektronički časopisi) pri NSK i zajedničkim istupanjem u okviru udruge ZNAK.

 5. Razno

  U planu je povezivanje i razmjena podataka između Hrčka i sustava za uređivanje časopisa Comet kojeg trenutno koristi četrnaest časopisa iz Hrčka. U srpnju će biti održan sastanak s timom koji razvija Comet kako bi se definirali daljnji koraci u implementaciji razmjene.

  Tim Hrčka planira napraviti reviziju unosa XML dokumenata u Hrčak i ujednačiti zahtjeve sa specifikacijom XML dokumenata koju zahtijeva PubMed, ažurirati Upute za izradu i dostavu članaka u XML formatu u Hrčak te organizirati radionicu za urednike časopisa. Radionica će biti održana na jesen.

  Tim Hrčka će u rujnu ponuditi termine za sljedeću sjednicu Savjeta koja će se održati u listopadu ili studenome.


 • No labels