U prozoru Zadaci nastavnik može pregledati, ispisati ili izmijeniti završne ili diplomske zadatke u tijeku te pregledati, izmijeniti i ispisati podatke o obranama vezanim uz zadatak.

Zadaci su sortirani po akademskim godinama, koje je moguće odabrati iz padajućeg izbornika, te po rednom broju teme unutar akademske godine.

Podaci koji su nastavniku vidljivi:

 • ime i prezime studenta
 • naslov teme
 • redni broj
 • podatak je li zadatak u tijeku

Također, za svaku temu dostupne su opcije DohvatIspis hrvatski, Ispis engleskiObrana.

Slika 1. Prozor Zadaci


Novi zadatak

Evidenciju novog zadatka moguće je započeti odabirom opcije Novi zadatak.

Slika 2. Opcija Novi zadatakDohvat

Odabirom opcije Dohvat za željenog studenta, prikazat će se prozor Izmjena zadatka, koji se sastoji od 3 okvira. U prozoru je moguće izmijeniti podatke zadatku vezanom za odabranog studenta.


U prvom okviru priakzuje se smjer, datum diplomskog/završnog roka, ime i JMBAG studenta te tri padajuća izbornika: Znanstveno područje, znanstveno polje te znanstvena grana.

Slika 3. Prvi okvir prozora Izmjena zadatka


U drugom okviru, Izmjena zadatka, moguće je odabrati temu koja će biti dodijeljena studentu, pomoću odabira opcije u stupcu Odaberi.

Studentu je moguće dodijeliti ranije evidentiranu temu. Ukoliko nastavnik želi dodijeliti novu temu, temu je najprije potrebno unijeti pomoću opcije Nova tema.

Slika 4. Drugi okvir prozora Izmjena zadatka


U trećem okviru moguće je evidentirati podatke o zadatku:

 • Predmet - predmet je moguće odabrati iz padajućeg izbornika
 • Redni broj zadatka
 • Datum dokumenta - odabirom polja otvara se kalendar
 • Datum dodjele teme - odabirom polja otvara se kalendar
 • Datum predaje rada - odabirom polja otvara se kalendar
 • Komentor/sumentor - osobu je moguće odabrati iz padajućeg izbornika
 • Ocjena rada
 • Napomena

Slika 5. Treći okvir prozora Izmjena zadatka


Svaku izmjenu podataka potrebno je potvrditi klikom na gumb Potvrdi.

Odabirom opcije Odustani, prikazuje se prethodni ekran sa zadacima u tijeku, a podaci o zadatku neće biti spremljeni.


Ispis

Odabirom opcije Ispis hrvatski ili Ispis engleski, moguće je generirati pdf dokument na željenom jeziku te ga pohraniti na računalo.


Obrana

Odabirom opcije Obrana za željenog studenta, otvara se prozor Obrana završnog/diplomskog zadatka.

Na ekranu su vidljivi osnovni podaci o odabranom studentu, njegovom zadatku i temi te tablični prikaz postojećih obrana vezanih uz taj zadatak. Vidljive su i opcije za evidenciju nove obrane (Nova obrana), za pregled i izmjenu postojeće obrane (Detalji) te ispis zapisnika vezanog za pojedinu obranu (Ispis zapisnika).

Slika 6. Prozor Obrana završnog/diplomskog zadatka


Odabirom opcije Nova obrana otvara se ekran za evidenciju podatka nove obrane. Redni broj obrane nije moguće unijeti već ga sustav popunjava automatski.

Slika 7. Prozor Nova obrana zadatka


Odabirom opcije Potvrdi, upisani podaci se spremaju u bazu podataka te se otvara okvir s detaljima te obrane na kojem je sad moguće evidentirati i članove povjerenstva, njihovu funkciju i ocjenu. Odabirom opcije Potvrdi, za evidentiranog člana je moguće evidentirati podatke o pitanjima koje je također potrebno pohraniti odabirom opcije Potvrdi. Odabirom opcije Odustani, podaci se ne pohranjuju te se korisnika vraća na prethodni ekran.


Slika 8. Okvir Članovi povjerenstvaRanije unesene podatke moguće je izmijeniti odabirom opcije Pregled/Izmjena u stupcu Detalji prozora Obrana.

U tablici Članovi povjerenstva, vidljivi su već evidentirani članovi povjerenstva, njihova funkcija u povjerenstvu, ocjena koju su dodijelili na obrani te postavljena pitanja. Također je omogućen unos novog člana povjerenstva u zadnjem retku te tablice (Unos novog člana povjerenstva). Nakon unosa potrebnih podataka potrebno je odabrati opciju Potvrdi kako bi se novi podaci pohranili u sustav. Odabirom opcije Odustani, eventualno evidentirani podaci se brišu s ekrana.

Za svakog već evidentiranog člana povjerenstva moguće je mijenjati funkciju i ocjenu nakon čega je potrebno odabrati opciju Potvrdi u retku te tablice da bi se podaci pohranili u sustav. Odabirom opcije Obriši, evidentirani član povjerenstva i sva njegova pitanja se brišu iz sustava.

Za svakog već evidentiranog člana povjerenstva moguće je evidentirati novo pitanje ili mijenjati postojeća pitanja.

Novo pitanje se unosi u prazan redak te je potrebno odabrati opciju Potvrdi kako bi se podaci pohranili. Odabirom opcije Odustani, upisani podaci se brišu s ekrana.

Već evidentirano pitanje moguće je mijenjati te je potrebno izmjene potvrditi odabirom opcije Potvrdi. Evidentirano pitanje moguće je obrisati iz sustava odabirom opcije Obriši.


Odabirom opcije Ispis zapisnika ispisuje se zapisnik o ocjeni i obrani završnog rada u PDF formatu, koji izgleda kao onaj dobiven u aplikaciji Studij i studenti.

Zapisnik služi kao priprema za obranu, odnosno, u njega se upisuju ocjene članova, te se na temelju njega ocjene unose u sustav.Slika 9. Izgled zapisnika

 • No labels