Prozor Studenti bez prava na potpis služi za evidenciju zabrane potpisa iz određenog predmeta za studente koji su ga upisali.


Slika 1. Odabir predmeta za evidenciju zabrane


Predmeti u tablici su sortirani po akademskoj godini do koje se nalaze u nastavnom programu (tako da su aktualni predmeti na vrhu) te abecedno.

Moguće je odabrati samo predmete za koje nastavnik ima dozvolu izmjene i koji se predaju u trenutnoj akademskoj godini.

  • Po želji označiti želi li se dohvatiti Moje studente


Nakon odabira predmeta i pritiska na opciju Dohvati, prikazuju se osnovni podaci o studentima, status predmeta i opcija postavljanja i uklanjanja zabrane, ovisno o trenutnom statusu predmeta.


Prilikom postavljanja ili ukidanja zabrane, akciju je moguće provesti za određene studente ili za sve studente.

Za postavljanje zabrane određenom studentu potrebno je označiti kućicu te odabrati opciju Spremi izmjene.

Za ukidanje zabrane određenom studentu potrebno je odoznačiti kućicu te odabrati Spremi izmjene.


Slika 2. Popis studenata kojima se može evidentirati zabrana


Ako se zabrana želi postaviti svim studentima, potrebno je označiti kućicu Označi sve te nakon toga opciju Spremi izmjene.

Ako se zabrana želi ukinuti svim studentima, potrebno je označiti sve studente, te zatim odoznačiti opciju Označi sve.

Napomena: označavanjem svih studenata (postavljanje kvaćice u kućicu Označi sve), odabiru se svi studenti na popisu, a ne samo skup studenata trenutno vidljivih na ekranu.Slika 3. Grupno postavljanje zabrane studentima


Ukinuti pravo na potpis iz predmeta je moguće za studente kojima je taj predmet u status 1 - Upisana komponenta, 2 - Odslušana komponenta ili 3 - Odslušan predmet te u statusu 5 - Obavljen (Položen) ako se predmet ne polaže.


  • No labels