Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Izdane su nove verzije aplikacija: Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji , Ispiti, Kadrovi, Admin Koordinator, Studomat te dva nova modula: modul za izradu potvrda s elektroničkim pečatom i web modul za provjeru izdanih potvrda s elektroničkim pečatom.

Najznačajnije izmjene odnose na mogućnost izdavanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda). U sustavu ISVU su dostupne nove vrste potvrda:

  • 9 - Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu (elektronički pečat)
  • 10 - Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu (elektronički pečat)
  • 11 - Potvrda o upisu (elektronički pečat)
  • 12 -Potvrda o upisu s prijepisom ocjena (elektronički pečat)


Elektronički pečat se izrađuje certifikatom visokog učilišta. Kako bi visoko učilište omogućilo izdavanje e-potvrda potrebno je:


O svim koracima vezanim uz omogućavanje e-potvrda na visokom učilištu možete pročitati na: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=64061635

Zahtjev za generiranje e-potvrda mogu postaviti studenti na Studomatu ili djelatnici studentske službe kroz desktop aplikacije Studiji i studenti te Poslijediplomski studiji. Generirane e-potvrde se šalju na službeni e-mail studenta na ustanovi. Autentičnost potvrde može se provjeriti unosom broja dokumenta i kontrolnog broja e-potvrde na: https://www.isvu.hr/provjeraepotvrda/.

U prozoru Potvrde za VU dodan je novi parametar „Aktivna na VU“, kojim visoko učilište može deaktivirati izdavanje vrsta potvrda, bez obzira radi li se o klasičnoj potvrdi ili potvrdi s elektroničkim pečatom (SIS-2465) (https://wiki.srce.hr/display/TUT/Potvrde+za+VU).

Osim opisanih proširenja vezanih uz potvrde s elektroničkim pečatom, napravljene se dodatne manje preinake temeljem zahtjeva korisnika, od kojih izdvajamo mogućnost da visoka učilišta u modulu Admin koordinator za studije definiraju hoće li se prikazivati prilikom pregleda nastavnog programa u modulu Visoka učilišta (opcija Administracija/Parametri pregleda podataka o visokom učilištu) (KRD-66).

  • No labels