Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSlovni dio oznake korisničkog zahtjeva daje informaciju o modulu na koji se primarno, ali ne i isključivo, korisnički zahtjev odnosi.


Pregled korisničkih zahtjeva na dan 07.01.2021. godine

Od 02.12.2020. godine do 07.01.2021. godine evidentirano je 8 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 30 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

  • 25 korisničkih zahtjeva je riješeno,
  • 3 korisnička zahtjeva su odbijena,
  • 2 duplikata korisničkih zahtjeva,

Na dan 07.01. 2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisan je ukupno 361 neriješeni zahtjev.

  • Prihvaćeni za rješavanje (17 zahtjeva) - popis (PDF format)
  • Odgođeni (344 zahtjeva) - popis (PDF format)
  • Zatvoreni u proteklom periodu (30 zahtjeva) - popis (PDF format)


  • No labels