Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSlovni dio oznake korisničkog zahtjeva daje informaciju o modulu na koji se primarno, ali ne i isključivo, korisnički zahtjev odnosi.

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 04.11.2021. godine

Od 04.10.2021. godine do 04.11.2021. godine evidentirano je 28 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno su zatvorena 22 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 19 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 • 3 korisnička zahtjeva su odbijena,

Na dan 04.11.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 389 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (22 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (367 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (22 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 04.10.2021. godine

Od 03.09.2021. godine do 04.10.2021. godine evidentirano je 16 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno su zatvorena 24 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 24 korisnička zahtjeva su riješena,

Na dan 04.10.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 383 neriješena zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (21 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (362 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (24 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 03.09.2021. godine

Od 02.07.2021. godine do 03.09.2021. godine evidentirana su 42 nova korisnička zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 35 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 32 korisnička zahtjeva su riješena,
 • 2 korisnička zahtjeva su odbijena,
 • 1 korisnički zahtjev se ne može reproducirati

Na dan 03.09.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 390 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (28 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (362 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (35 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.07.2021. godine

Od 02.06.2021. godine do 02.07.2021. godine evidentirano je 9 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno su zatvorena 23 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 21 korisnički zahtjev je riješen,
 • 2 korisnička zahtjeva su odbijena,

Na dan 02.07.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisana su ukupno 383 neriješena zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (22 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (361 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (23 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.06.2021. godine

Od 03.05.2021. godine do 02.06.2021. godine evidentirana su 24 nova korisnička zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 6 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 4 korisnička zahtjeva su riješena,
 • 1 korisnički zahtjev je odbijen,
 • 1 duplikat korisničkog zahtjeva,

Na dan 02.06.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 397 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (35 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (362 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (6 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 03.05.2021. godine

Od 02.04.2021. godine do 03.05.2021. godine evidentirano je 9 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 6 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 6 korisničkih zahtjeva je riješeno

Na dan 03.05.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 379 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (22 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (357 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (6 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.04.2021. godine

Od 02.03.2021. godine do 02.04.2021. godine evidentirano je 18 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 28 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 28 korisničkih zahtjeva je riješeno

Na dan 02.04.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 376 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (23 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (353 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (28 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.03.2021. godine

Od 02.02.2021. godine do 02.03.2021. godine evidentirana su 22 nova korisnička zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 11 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 8 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 • 3 korisnička zahtjeva su odbijena

Na dan 02.03.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 385 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (32 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (353 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (11 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.02.2021. godine

Od 07.01.2021. godine do 02.02.2021. godine evidentirano je 14 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno su zatvorena 2 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 1 korisnički zahtjev je odbijen,
 • 1 korisnički zahtjev se ne može reproducirati

Na dan 02.02.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisana su ukupno 373 neriješena zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (24 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (349 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (2 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 07.01.2021. godine

Od 02.12.2020. godine do 07.01.2021. godine evidentirano je 8 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 30 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 25 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 • 3 korisnička zahtjeva su odbijena,
 • 2 duplikata korisničkih zahtjeva,

Na dan 07.01.2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisan je ukupno 361 neriješeni zahtjev.

 • Prihvaćeni za rješavanje (17 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (344 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (30 zahtjeva) - popis (PDF format)


 • No labels