Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSlovni dio oznake korisničkog zahtjeva daje informaciju o modulu na koji se primarno, ali ne i isključivo, korisnički zahtjev odnosi.


Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.04.2021. godine

Od 02.03.2021. godine do 02.04.2021. godine evidentirano je 18 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 28 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 28 korisničkih zahtjeva je riješeno

Na dan 02.04. 2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 376 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (23 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (353 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (28 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.03.2021. godine

Od 02.02.2021. godine do 02.03.2021. godine evidentirana su 22 nova korisnička zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 11 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 8 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 • 3 korisnička zahtjeva su odbijena

Na dan 02.03. 2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 385 neriješenih zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (32 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (353 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (11 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 02.02.2021. godine

Od 07.01.2021. godine do 02.02.2021. godine evidentirano je 14 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno su zatvorena 2 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 1 korisnički zahtjev je odbijen,
 • 1 korisnički zahtjev se ne može reproducirati

Na dan 02.02. 2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisana su ukupno 373 neriješena zahtjeva.

 • Prihvaćeni za rješavanje (24 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (349 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (2 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 07.01.2021. godine

Od 02.12.2020. godine do 07.01.2021. godine evidentirano je 8 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 30 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 25 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 • 3 korisnička zahtjeva su odbijena,
 • 2 duplikata korisničkih zahtjeva,

Na dan 07.01. 2021. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisan je ukupno 361 neriješeni zahtjev.

 • Prihvaćeni za rješavanje (17 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (344 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (30 zahtjeva) - popis (PDF format)


 • No labels