Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sveučilišni računski centar (Srce) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak (u daljnjem tekstu Hrčak) (https://hrcak.srce.hr).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice nisu u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Za mrežne stranice Hrčak u planu je ponovno programiranje platforme na kojoj se sadržaj stranica obajvljuje što uključuje i redizajn izgleda mrežnih stranica pri čemu će se maksimalno pokušati udovoljiti Smjernicama za pristupačnost. Planirani rok objave novog izgleda i funkcionalnosti mrežnih stranica je prosinac 2020. Stoga je prilagodba prije datuma kada Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektor stupa na snagu predstavljao prekomjerno opterećenje.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020. godine.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.

Izjava je zadnji put preispitana u rujnu 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama Hrčak objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu pristupacnost@srce.hr,
  • putem telefona Helpdeska Srca +385 1 616 5165 u radnom vremenu Helpdeska,
  • putem službenih kanala Srca na društvenim mrežama,
  • i poštom na adresu Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica Hrčak nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

  • No labels