Od danas, 29.06.2020., u produkciji je novi modul Visoka učilišta: https://www.isvu.hr/visokaucilista
ISVU od samih početaka visokim učilištima nudi objavu nastavnog programa, akademskog kalendara te ustrojstvenih jedinica na ISVU web stranicama.
Dosadašnja implementacija zahtijevala je akciju od strane korisnika koja bi potom generirala statičke HTML stranice.
Te stranice nisu prilagođene današnjim pametnim telefonima, tablet uređajima i računalima, i nisu usklađene s pravilima web pristupačnosti.
Novi ISVU modul Visoka učilišta generira HTML stranice na zahtjev, u stvarnom vremenu, koje su prilagođene pravilima web pristupačnosti i aktualnim uređajima.

U modulu je dostupan pregled sljedećih kategorija podataka visokih učilišta u ISVU:
- osnovni podaci o visokom učilištu
- akademski kalendar
- popis nastavnika i suradnika
- popis studijskih programa s detaljima o programu
- detalji pojedinih predmeta
- organizacijska struktura

Za visoka učilišta koja ne žele prikaz pojedine kategorije, omogućeno je postavljanje parametara pregleda podataka za pojedino visoko učilište gdje ISVU koordinator kroz modul Admin Koordinator može onemogućiti ili omogućiti prikaz pojedinih kategorija podataka.

Parametre pregleda podataka moguće je postaviti za javne stranice i test koji služi za provjeru podataka u aplikaciji prije nego se isti prikažu na javnim stranicama. Više o tome možete pročitati ovdje: Parametri pregleda podataka o visokom učilištu

Sukladno tome, aplikacija Visoka učilišta ima 2 načina pregleda podataka, jedan za javne stranice (dostupno svima) koji prikazuje podatke temeljem parametara za javne stranice i testni pregled podataka koji omogućuje prikaz podataka visokog učilišta temeljem parametara pregleda podataka za test. Ovaj način rada zahtijeva dozvolu za rad s podacima o nastavnom programu (903). Više o načinima prikaza podataka i samoj aplikaciji možete pročitati ovdje: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=53381801
Trenutno je za sva visoka učilišta u ISVU postavljeno da se prikazuju sve kategorije podataka, s tim da se prikazuju samo zaključani nastavni programi.

  • No labels