Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Što je CroRIS?

CroRIS je novi nacionalni informacijski sustav - Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske. Akronim CroRIS dolazi od engleskog naziva: Croatian Research Information System. CroRIS je trenutno u izgradnji, a projekt izgradnje će trajati nekoliko godina. CroRIS će objediniti veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Sustav nastaje u okolini u kojoj dio ovih informacija već postoji, ali je samo djelomično povezan te će dijelom potpuno integrirati neke postojeće sustave i programska rješenja, a dijelom se povezati s drugima, uključujući i međunarodne. Više informacija o CroRIS-u i planu razvoja sustava se može vidjeti na stranicama projekta: https://www.srce.unizg.hr/croris

Programski moduli CroRIS-a

U sustav će se postupno uključivati završeni programski moduli, a tako će se proširivati i ovaj sustav uputa. Trenutno su u sustavu dostupni sljedeći programski moduli:

  • Službene evidencije MZO - Samo za testiranje djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja

te sljedeća programska sučelja, namijenjena programskom pristupu drugih sustava:
  • No labels